Praha 6 ztrácí tvář

Jedna beseda špatný projekt nezměnízveřejněno: 23. ledna 2010
značky: Chalupa | úřad MČ | metro A prodloužení

Na 7. ledna pozvala radnice občany na „besedu o stavbě metra“. Samotný název akce –„beseda“ – zní poněkud zvláštně. Jako kdyby chtěl navodit představu idylické selanky, na které si radní s občany pěkně poklábosí o připravovaném prodloužení trasy metra A a společně si budou notovat „ó, jak to metro bude báječné“.

Vezmeme-li v úvahu, z jakého podnětu se tato akce konala, příslušel by jí spíš název „debata“ nebo „diskuse“.  Tím podnětem bylo značné znepokojení některých obyvatel Červeného Vrchu, pod jejichž domy má být ražen tunel prodloužené trasy, a nespokojenost těch ostatních, kteří krátce před zahájením stavby zjišťují, že stanice s názvem Červený Vrch vlastně vůbec na Červeném Vrchu nebude.

Obavy o to, co provede ražba tunelu se spodními vodami v okolí obytných domů, vyjádřili jejich obyvatelé už na setkání radnice s občany Veleslavína a Vokovic. Starosta jim přislíbil, že se radnice bude snažit získat další informace týkající se ražby tunelu pod obytnými domy, a že je poté v dotčených domech zveřejní. Na konci loňského roku se pak skutečně v některých domech objevil jakýsi plakátek s texty ve stylu „otázky a odpovědi“. Bohužel však byly otázky příliš obecné a odpovědi na ně taktéž. Těžko říct, jestli někoho může uspokojit informace v duchu „Hrozí při ražbě tunelu poklesy na povrchu? – Obecně lze říci, že práce v podzemí se na povrchu vždy nějak projeví.“ Tato dvojice otázky a odpovědi je parafrází (nikoliv doslovným citátem) informací, které radnice občanům předložila spolu s pozvánkou na již zmíněnou besedu. Pozoruhodné je, že i tentokrát byla pozvánka šířena velmi nedůsledným a poněkud záhadným způsobem. Byla například vyvěšena na vchodech některých domů v ulici Na Petřinách, a to v té její části, které se výstavba metra prakticky nijak nedotkne. Naproti tomu v ulicích, pod kterými bude procházet tunel, se žádná pozvánka na akci neobjevila.

Navzdory mírně chaotickému informování o připravované besedě dorazilo na místo jejího konání – do gymnázia Arabská – opět značné množství lidí. Radnice si akci zřejmě původně představovala skutečně jako jakýsi propagačně/agitační počin. Jak jinak si vysvětlit, že po výkladu o jednotlivých budoucích stanicích a předvedení jejich vizualizací byl publiku puštěn film o stavbě části trasy metra C ? Film v budovatelském duchu, v němž nechyběl záběr na primátora Béma, kterak rozjásaně poklepává kladívkem na základní kámen… Naštěstí si publikum tento pokus o výplach mozku nenechalo líbit a promítání filmu bylo hned na začátku zastaveno. Díky tomu zůstalo více času na diskusi, kterou si (možná) zástupci radnice, projektanta, Dopravního podniku a další pořadatelé přáli mít o něco kratší.

Diskuse byla opět velmi živá a nejvíc se znovu soustředila na situaci na Červeném Vrchu. Tamní obyvatelé se jednak nenechali ukolébat tvrzeními o tom, že ražba tunelu se v okolí jejich domů opravdu nijak nepříznivě neprojeví, a jednak se ani nadále netajili svým názorem, že stanice, která má vchod do metra zcela mimo těžiště sídliště, postrádá pro jeho obyvatele jakýkoliv smysl.

Kromě námitek k umístění stanice Červený Vrch a obav některých jeho obyvatel zazněla také řada dotazů týkajících se budoucího staveniště v ulici K Lánu nebo toho, proč se pasportizace domů nedělala na okraji sídliště Petřiny v místech, kde obyvatelé některých domů už roky zažívají určité problémy se svahem, na němž domy stojí a který se pohybuje.

Další z diskutujících upozornil na fakt, že stavba  a zejména  provoz nové části metra jsou velice drahé a položil otázku, jak je možné se do tak nákladného podniku vůbec pouštět v době, kdy se Dopravní podnik potýká s finančními potížemi a chce proto omezovat provoz už existující veřejné dopravy.

Zajímavá byla také otázka, proč se ve stanici Petřiny počítá s obratovou kolejí, která zpravidla bývá jen v konečných stanicích, když konečná nového úseku má být o stanici dál – v Motole. Odpověď na tuto otázku stojí za pozornost: zástupce DP prohlásil, že obratová kolej má sloužit k tomu, aby některé vlaky mohly končit už na Petřinách, protože se počítá s tím, že až do Motola nebudou jezdit všechny spoje. Tato odpověď tedy potvrdila to, o čem se v odborně zaměřených diskusních fórech debatuje už dávno: tedy že stanice Motol nebude dostatečně využívána a tudíž do ní bude zaveden pásmový provoz. Podobně jako se to stalo nedávno na trase C stanici Letňany, která díky tomu, že končí v polích, také není příliš vytížená.  Je ovšem zarážející, že už ve fázi projektování a přípravy stavby se předem počítá s tím, že určitý úsek metra bude téměř zbytečný!

Po ukončení více než hodinu trvající diskuse – která skutečně ničím nepřipomínala radostnou „besedu“, jakou si zřejmě pořadatelé původně představovali – zbyl ještě čas na neformální diskuse mezi zúčastněnou veřejností. A z těchto následných diskusí vyplynula další „bílá místa“ projektu, který je odbornou i zainteresovanou laickou veřejností zhusta označován za nesmyslný nebo přímo špatný.

Například: je skutečně jisté, že stavba metra bude z velké části financovaná ze strukturálních fondů EU – nebo jsou „evropské“ peníze pouze přislíbeny, ale není vůbec jisté, jestli je bruselská byrokracie na stavbu nakonec skutečně dá? A pokud peníze z fondů EU nebudou, jak zaplatí tento nesmírně drahý projekt město, které se už teď kvůli nedostatku peněz uchyluje ke krokům, jež výrazně zhoršují kvalitu stávající dopravní obslužnosti MHD?

Anebo: proč radnice Prahy 6 údajně požadovala, aby u budoucí stanice Petřiny byl zrušen původně plánovaný podchod pod ulicí Na Petřinách s vchodem do stanice i z druhé strany této ulice – a to prý s odůvodněním, že v místech potenciálního druhého vchodu je „klidová zóna“ a tento vchod by nebyl dostatečně využíván? Ve skutečnosti je naproti obchodního domu (kde bude jediné schodiště do stanice), v místech potenciálního východu z původně projektovaného podchodu, veřejné prostranství. Rozložení obytné zástavby po obou stranách hlavní ulice je navíc velmi podobné. Pokud se tedy počítá s tím, že vchod do stanice u obchodního domu využíván bude, pak je argument o nedostatečném využití případného druhého vchodu přesně naproti přes ulici zcela zjevně nesmyslný.

A další námět k zamyšlení: metro je dopravní prostředek, který je vhodný pouze k radiální (do centra směřující) dopravě – nikoliv k dopravě tangenciální. Nově plánovaný úsek se však právě díky oklice Veleslavín – Petřiny   Motol od radiálního směru odchyluje a dostává se do směru tangenciálního. Tento oblouk ovšem zavdává technické příčiny k tomu, že se budoucí tunel octne pod některými domy na Červeném Vrchu. Kromě nesmyslné okliky, která celou trasu prakticky znehodnocuje, je tak právě tato „křivka“ důvodem toho, proč nyní někteří obyvatelé Červeného Vrchu mají oprávněné obavy z toho, co stavba tunelu může způsobit jejich domům.

Zdá se, že ani po jedné „besedě“ nejsou všechny nejasnosti okolo prodloužení metra vyjasněny, obavy zaplašeny a námitky vyvráceny. Stále zůstává řada témat, která by si zasloužila další diskusi. A to takovou, při které by lidé dostali úplné a hlavně pravdivé informace. Jak se totiž mezi zainteresovanou veřejností na adresu nového úseku „áčka“ ví už dlouho: tento projekt je založen nikoliv na skutečných a racionálních dopravních potřebách, nýbrž výhradně a zcela na politických zájmech. A proto je to projekt špatný, což žádná „beseda s občany“ změnit nemůže.

-bk-

Přidat do fóra komentář ke článku