Praha 6 ztrácí tvář

Místní v petici podporují dostavbu Kulaťáku (chabé medvědí „pí ár“)

Měsíčník Vaše 6, 4. května 2013

zveřejněno: 9. května 2013
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | výstavba | Line - Lední medvěd

Už jsme si zvykli na nový měsíčník Vaše 6. Dává prostor názorům ze všech odstínů spektra. Všimli jsme si článku Ledního medvěda velebícího. Není uveden autor - článek není ale názorem redakce, jak by se na první pohled mohlo zdát - malá nenápadná písmenka P.R. dole na pravoboku stránky napovídají, že jde o inzerci.
Citace článku:

Místní v petici podporují dostavbu Kulaťáku

Kladné reakce ze strany některých místních obyvatel žijících v okolí Vítězného náměstí vyvolalo téma kolem dostavby prázdného místa „Kulaťáku“ mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů. Lidé si především od stavby tzv. Ledního medvěda slibují, že odvede hluk z náměstí od jejich bytů a vnitrobloku. Po radnici tito  lidé žádají, aby v dostavbě této části Vítězného náměstí  pokročila a projekt Ledního medvěda podporovala.
 
 Za uvedeným účelem dokonce vznikla petice. Ta je adresována starostce Prahy 6 Marii Kousalíkové a vedoucímu odboru výstavby Petru Malotínovi. Občané v petici žádají o urychlené vyřízení všech správních úkonů týkajících se dostavby budovy Ledního medvěda na Vítězném náměstí.

U petic bývá zvykem uvádět, kolik je pod ní podepsáno občanů. V tomto případě musíme vystačit s pouhou informací, že petice vznikla. Podle nadpisu a souvislostí se zřejmě jedná o obyvatele domů sousedících s Medvědem. Víme však o domech ve vnitrobloku, které jsou zcela jednoznačně proti Medvědovi. S peticí už "mávala" i paní starostka na mimořádném zasedání zastupitelstva, ač s projednávaným petice vůbec nesouvisela.

Citace článku:
Podstatné je podle občanů podepsaných v petici, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám při správních řízeních souvisejících se stavbou nové budovy.

To rozhodně ze strany radnice nehrozí. Dosud inkasuje od Vítězného náměstí a.s. (resp. PPF) 4,4 milionu ročně, po kolaudaci stavby (nejpozději od 1. 1. 2015) by mohla  v dalších letech kasírovat 9 miliónů ročně - pokud však nedojde k naplnění předkupního práva na pozemek společnosti Vítězné náměstí a.s. Radnice se přitom smluvně "zavazuje k součinnosti k zajištění podmínek výstavby", tedy zřejmě nebude žádné správní řízení brzdit a naopak udělá vše pro jejich zdárný průběh.

Citace článku:
Stejně tak, aby se provedla všechna opatření, kterými se správní řízení související se stavbou Ledního medvěda vyhnou možnému zpolitizování přípravy výstavby, a současně se provedla taková opatření, kterými se projekt vyhne nesmyslným a účelovým protahováním projektu ze strany občanských sdružení, která na rozdíl od nás nejsou přímo dotčena situací v okolí Vítězného náměstí.

Výstavba Ledního medvěda dávno zpolitizována je. Veškeré dění se zdá být velkou hrou pod modrooranžovou koaliční taktovkou (založení Vítězného náměstí a.s. s podílem radnice a následné majetkově-smluvní šachy, zatajení soutěže i jejích výsledků, zveřejnění zrození Medvěda na poslední chvíli - na výstavě ve Skleňáku, manipulované mimořádné zastupitelstvo).
 
 A jaké že jsou ty "nesmyslné účely" občanských sdružení? Například

Nejsou snad tímto "přímo dotčeni" i pod peticí podepsaní občané?
Citace článku:
Podle místních, kteří petici podepsali, stavba nového objektu Ledního medvěda bude mít pozitivní dopad na odvedení hluku v budovách v okolí Vítězného náměstí,  především v budovách sousedících s budoucím objektem.

Poněkud nešťastná formulace tvrdí, že bude "odveden hluk v budovách", zřejmě měl pisatel na mysli, že Medvěd odstíní hluk z dopravy na náměstí ve vnitrobloku. Avšak stejnou funkci odstínění by dobře splnila jakákoli jiná budova v místě (splňující regulace). Dále je otázkou, jak se projeví ve vnitrobloku zásobování budovy z otevřeného dvora, zcela tichá nebudou ani zařízení vzduchotechiky ve dvoře umístěná.

Citace článku:
Vedle toho bude mít dostavba také přínos pro bezpečnost v lokalitě. Uzavření vnitrobloku okolních staveb bude prevencí před nebezpečným kontaktem dětí s dopravou na Vítězném náměstí.

Ze stávajících činžákových dvorků běžně vbíhají desítky dětí pod kola aut projíždějících Kulaťákem! :-D

Citace článku:
A v neposlední řadě se dostavbou zlepší životní podmínky v této dosud nepřizpůsobivé části Vítězného náměstí (řešení nepořádku v místě, narkomanie, nepřizpůsobivých obyvatel apod.).

Přívlastek "nepřizpůsobivý" byla použit i v dřívější mediální medvědí masáži veřejnosti ("nepřizpůsobivá situace"). Masáž tehdy radnice hned a s nadšením přetiskla.  Část náměstí i situace může být nepřívětivá, neutěšená, nikoliv nepřizpůsobivá. Stejný kostrbatý obrat ukazuje na stejného pisatele. A pokud je v místě nepořádek a objevují se i jiné jevy, potom za vše odpovídá vlastník pozemku - a to je MČ Praha 6.

Citace článku:
Polyfunkční budovu ve tvaru ledního medvěda, která má vyplnit chybějící část náměstí, postaví na Kulaťáku společnost Vítězné náměstí. Vedle administrativy bude tato budova poskytovat prostory pro veřejnou a občanskou vybavenost.

Ještě chybí podobná oblíbená věta, že budova v místě zlepší občanskou vybavenost (je pravdivá, neboť v místě nyní není vybavenost žádná :-) ).Prostorů pro veřejnost (či občany) by však mohlo být více, pokud by radnice sama neprosazovala změnu územního plánu plochu veřejného vybavení snižující (ze 40 na 25 %). Jako veřejné vybavení je v projektu mj. uváděn autosalon v přízemí budovy.

Citace článku:
Stavba, která vznikla v atelieru Radana Hubičky, má předpoklady, že se podobně jako jiné tuzemské stavby stane uznávaným projektem světové moderní architektury. Alespoň tomu nasvědčují hodnocení, která dosud Lední medvěd získal od uznávaných odborníků, jako jsou architekti Eva Jiřičná, John Eisler nebo historik architektury Zdeněk Lukeš.Lidé si o stavbě mohou získat informace například na internetových stránkách www.viteznenamesti.cz.

Pisatel je zřejmě vizionář - je si jist, že se Medvěd stane uznávanou světovou stavbou. Je názor 3 výše uvedených architektů toho důkazem? Jak třeba v hodnocení vyzní zvýrazněné nároží v místě, kde nemá v kruhovém plánu náměstí žádné opodstatnění? Jak svět ocení budovu sice zajímavou, ale zasazenou nevhodně do kontextu Kulaťáku? (Přečtěte si i jiná hodnocení architektů vypracovaná dokonce na zadání radnice). Argumentací o velkolepém architektonickém  počinu se zastiňují negativa, na která vytrvale upozorňují občanská sdružení i opozice na radnici.
Komentářů ve fóru: 2, přidat nový

Připojené dokumenty:

Dvojstrana o Medvědovi v dubnovém čísle Vaše 6  (soubor PDF, 244 kB)
Zdroj: Vaše 6
[13. 7. 2011] Smlouva o zřízení věcného břemene a o zřízení předkupního práva mezi MČ Praha 6 a Vítězné náměstí, a.s. (PPF)  (soubor PDF, 129 kB)