Praha 6 ztrácí tvář

Mediální massssáž: Polyfunkční budova Line v Praze 6 zlepší občanskou vybavenost

Novinky.cz, 27. listopadu 2012

zveřejněno: 4. prosince 2012
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | územní plán | životní prostředí | Line - Lední medvěd

Článek o chystané polyfunkční budově PPF na Kulkaťáku přinesly novinky.cz. Zdá se, jakoby u článku zapomněla redakce uvést "placená inzerce". Článek se prohnal i novinkami radničními, proženeme ho i my naším webem, ovšem doplněný komentáři a nějakými zajímavými dokumenty.

Článek si v mnohém nezadá s propagandistickými normalizačními formulacemi předlistopadové éry. Na chystaného medvěda pěje oslavné ódy. Objevil se v plném rozsahu také na radničním webu a to zcela bez skrupulí. Dokonce odkaz na článek na novinky.cz je psaný velkými písmeny a na konci má vykřičník: "CELÝ ČLÁNEK ZDE!". Sláva! Radujte se! Bude medvěd! Docela z toho mrazí... Proč u článku na radničním webu nezazněly také fakta a názory některých zástupců radnice, které uvádíme níže? Původní znění článku naleznete níže v textu po jeho jednotlivých odstavcích v orámečkovaných bílých blocích.

Během přípravy tohoto článku vyšla prosincová Šestka. Několik stran je věnováno výstavě ve Skleňáku, a také samozřejmě našemu milému Lednímu medvědovi (ehm, spíše mamutovi, jak správně podotkla naše sympatizantka :-D ). Text se hned zdál poněkud povědomý... Ano, formulace jsou velice podobné těm z novinky.cz. Podívejte se dole pod článkem na srovnání obou dokumentů. Řada věcí je zjemněna, zmíněn je obecní pozemek pod stavbou (jak dlouho ještě obecním bude?), některé nesmysly však zachovává ("nepřizpůsobivá situace v místě", "logické dokončení"). Buď i článek původní je z pera radnice (probůh!), nebo někdo malinko opisoval ;-)

Citace článku:
Polyfunkční budova Line bude umístěna na Vítězném náměstí v centrální části Prahy 6, které je dopravním a obchodním jádrem oblasti Dejvic. Budova zlepší celkovou občanskou vybavenost v lokalitě. Prostory o velikosti přibližně 15 tisíc m2 budou využity pro administrativní účely, služby občanské vybavenosti (1 a 2 nadzemní podlaží) a obchody.

Ano, Vítězné náměstí alias Kulaťák je jádrem Dejvic (i když chystaná budova leží v katastru Bubenče ;-) ) a je i jádrem dopravním. Bohužel jádrem poněkud přetíženým. Nová budova přispěje k desetitisícům projíždějících vozidel denně dalšími asi 16 stovkami aut. K výslednému součtu ještě přispějí další chystané budovy v okolí.

Podle původní podoby územního plánu mohlo být v budově 40 % ploch občanské vybavenosti. Komise územního rozvoje ale usoudila (zápis pod článkem), že je to zbytečně mnoho, a tak za součinnosti s MHMP snížili toto číslo na procent 25 a současně navýšili míru využití území. Ta se zcela vymkla běžným hodnotám, nestačilo ani poslední nejvyšší písmeno běžné tabulky (K) a plocha nachystaná pro PPF získala písmeno "S" - specifická míra využití (tzv. úprava směrné části ÚP U1073/2012). Údaj o ploše je chybný, budova nemá mít m2 15 tisíc, ale 17.779. Uváděné 1. nadzemní podlaží bude částečně pod úrovní Kulaťáku, projekt ukazuje, že ke hraně budovy sejdete po několika schůdcích do jakési prohlubně - mamut tak nepřijatelně sedí "pod" úrovní Kulaťáku.

Citace článku:
Občanská vybavenost pojme obchodní jednotky, kavárnu a knihovnu. Návrh budovy vychází a respektuje zásady regulace pro tuto oblast. Naplňuje také původní historické záměry architektů a urbanistů o kompletním kruhovém uspořádání budov na Vítězném náměstí.

K chystané občanské vybavenosti nutno podotknout, že v dokumentaci EIA je jako její příklad uveden autosalon a výměře 540 m2 (jistě pravidelně chodíte do přízemí E-gatí obdivovat naleštěná Maserati...) Na veřejnou galerii je potom myšleno asi 70 m2 v prostorách recepce. Zcela mimo mísu je poznámka o knihovně - ta je přeci umístěna v dostatečných prostorách budovy NTK.

Informace o respektování stanovené regulace území se nezakládá na pravdě. Již v průběhu jednání poroty architektonické soutěže zaznělo z úst vedoucího odboru územního rozvoje B. Beránka: "soulad s regulací beze zbytky nesplněn u žádného z návrhů" a návrh nakonec vítězný "nerespektuje mnoho prvků". Podobně se vyjádřil na zasedání zastupitelstva MČ P6 24. června 2011 i radní pro rozvoj (a předseda příslušné komise) MUDr. Věroslav Gebouský: "projekt pana arch. Hubičky vůbec nesplňuje regulace, takže ten tam prostě vzniknout nemůže".


Citace článku:
Bude přínosem pro okolní bytovou zástavbu ve vnitrobloku, které pomůže v odvedení hluku z rušné dopravy na Vítězném náměstí, řeší dlouhodobě nepřizpůsobivou situaci v místě a je logickým dokončením severovýchodního kvadrantu náměstí.

Ano, to je pochopitelné, že nová budova nepustí do vnitrobloku dopravní hluk z Kulaťáku, celkový hluk však nikam "neodvede" a naopak provoz budovy hluk na náměstí, i když nevýrazně, přeci jen zvýší. Věřme, že útlum rámusu z Kulaťáku nedoženou ve vnitrobloku stacionární zdroje hluku - v úrovni přízemí budovy má být sání i výdech vzduchotechnických zařízení, trafostanice a na střeše potom i nějaké ty lokální chladící jednotky.

Zvláštním slovním spojením je "nepřizpůsobivá situace". Spíše měl autor na mysli neutěšenou, bezútěšnou, neradostnou či chmurnou. Situaci s takovými přívlastky se bohužel musejí přizpůsobit zde žijící občané. Zvláštní je i logické dokončení náměstí. Přísné linie je logické dokončit malinko organickým tvarem... Kdoví, jaké logiky se dočkáme na zbytku náměstí před vysokými školami.


Citace článku:
Design a umístění budovy bylo oceněno řadou renomovaných architektů. Návrh zvítězil v oficiální soutěži České komory architektů.

Formulace "oficiální soutěž České komory architektů" je zavádějící. Komora pouze deklarovala regulérnost soutěže. Tedy regulérnost až jejího druhého vyhlášení, první pokus se nezdařil a byl označen za neregulérní. Je však na pováženou, jak byly ve skutečnosti nastaveny podmínky soutěže, zda byla jejich součástí též vyhláška MHMP č. 10 z roku 1993, kdy byla ustanovena památková zóna "Dejvice, Bubeneč a horní Holešovice", na jejímž území má lední medvěd vyrůst. Vyhláška v čl. 4 jasně stanovuje podmínky nové výstavby na Kulaťáku: "při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón". Při pohledu na medvěda sami uznáte, že je všechno jinak.

A jak je to s oceněním projektu renomovanými architekty? Citujme radního Gebouského na besedě s občany v rámci výstavy Praha 6 mění tvář, konané 19. listopadu 2012 ve Skleňáku: "MČ vyzvala renomované architekty, přečtu vám jejich jména: Ing. arch. Bílek, doc. Ing. arch. Lukeš, Ing. arch. Jiřičná, doc. arch. Luboš Pata, doc. Ing. arch. Jan Mužík, doc. PhDr. Jiří Kotalík a Ing. arch. Josef Pleskot. Tito architekti byli vyzváni k vypracování odborného posudku. Jejich závěry se částečně lišily od výsledku architektonické soutěže, určili, ne sice jednohlasně, ale podle vyhodnocení doporučili spíše realizaci projektu CMC" (v soutěži 3. místo, pozn. red.: byl zde chybně uveden projekt CMA z druhého místa, opraveno 30.12.2012).
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[28. 9. 1993] Vyhláška HMP o památkové zóně "Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice" s přísnými pokyny pro stavební činnost v oblasti (28.9.1993)  (soubor PDF, 92 kB)
Zdroj: web HMP
[26.11.2009] Stanovisko ČKA k původní soutěži na polyfunkční budovu - byla označena za neregulérní. Druhý pokus již vyšel.  (soubor PDF, 161 kB)
Zdroj: Stanovisko ČKA
[3. 2. 2010] Protokol z jednání poroty architektonické souteže o návrh objektu na Vítezném námestí. Přečtěte si také argumenty jednoho z 5 porotců - jistého Tomáše Chalupy.  (soubor PDF, 87 kB)
Zdroj: ČKA
[24. 6. 2011] Zápis ze zasedání ZMČ 11. června 2011. Projekt p. arch. Hubičky vůbec nesplňuje regulace.  (soubor DOC, 765 kB)
Zdroj: Praha 6
[16. 1. 2012] Projednání záměru v Komisi územního rozvoje. 80% podíl administrativy neprošel.  (soubor DOC, 135 kB)
Zdroj: Praha 6
[31. 1. 2012] Projednání záměru v Komisi územního rozvoje. 75% podíl administrativy prošel.  (soubor DOC, 166 kB)
Zdroj: Praha 6
[18. 6. 2012] Úprava míry využití území U1073/2012  (soubor PDF, 804 kB)
Zdroj: web HMP
[18. 6. 2012] Úprava míry využití území U1073/2012 - přílohy  (soubor PDF, 2792 kB)
Zdroj: web HMP
[říjen 2012] Autosalon jako plocha občanské či veřejné vybavenosti. Dokumentace EIA.  (soubor PDF, 69 kB)
Zdroj: Informační systém EIA
Porovnání velmi podobných článků na novinky.cz a v prosincovém čísle časopisu Šestka. (prosinec 2012)  (soubor PDF, 55 kB)
Zdroj: Šestka a novinky.cz