Praha 6 ztrácí tvář

Namísto historické Viničky v Břevnově vyroste novostavba s kubusy na střešezveřejněno: 5. ledna 2016
značky: Břevnov | radnice | úřad MČ | výstavba

Malebný a rázovitý domek, kde bývala restaurace Vinička, co nevidět zmizí a namísto něj vyroste dům nový, bytový, šestipodlažní, se dvěma "kubusy" na střeše.

S koncem roku se roznesla Břevnovem zpráva o chystané demolici domku na nároží Radimovy a Na Petynce, který připomíná někdejší podobu starého Břevnova padnuvšího v 70. letech minulého století. Podle zjištění se Vinička nachází v žalostném technickém stavu, kvůli zanedbané údržbě zejména v předlistopadové době a má dům dlouhodobým působením podzemní vody zmáčené základy a šíří se jím plísně, bez viny nebude ani stavební činnost v okolí. Dům je tedy rozumnými náklady těžko opravitelný, majitelé, kteří ho získali v restituci, proto uvážili o jeho demolici a výstavbě domu nového. Podle návrhu ing. arch. Petra Kordovského má dům postavit ALSIMA a.s. Samozřejmě, takto naložit se svým majetkem mají vlastníci právo, i když se nám demolice původního historického domu vůbec nezamlouvá. Podívejme se na věc z pohledu schvalovacího řízení na radnici.

Projekt nového domu byl opakovaně předložen radniční Komisi územního rozvoje (KÚR), která má jako poradní orgán rady MČ posuzovat vhodnost větších zásahů či chystaných projektů tak, aby bylo území Prahy 6 rozvíjeno rovnoměrně s ohledem na další souvislosti urbanistické, historické i životního prostředí apod. Prvně byl na programu komise ještě za předchozího vedení v prosinci 2013, a projektu byla vystavena jednoznačně červená, s dovětkem "Případná demolice je podmíněna odsouhlaseným záměrem nové zástavby". Komisi projekt zaměstnal poté ještě v lednu a březnu 2014, a konečně počtvrté ještě v únoru 2015 v komisi již v novém složení. I napočtvrté dopadl výsledek stejně - komise "nesouhlasí s předloženým návrhem polyfunkčního objektu", přičemž případnou demolici podmiňuje opět odsouhlasením upraveného záměru.

Na závěry komise však investor nehledí a podává žádost o územní rozhodnutí pro demolici a novostavbu přímo na stavební úřad. Řízení je oznámeno tzv. "veřejnou vyhláškou", což správní řád v případě většího počtu účastníků řízení umožňuje. Řízení je zahájeno, nikým nepostřehnuto, a tak se místní obyvatelé i komise územního rozvoje dozvídají až z vydaného rozhodnutí, že je povolen dům s 1000 m2 obytné plochy pro 15 bytů, s 90 m2 pro obchody a se 16 podzemními parkingy. "Bonusem" jsou "dvoupodlažní kubusy dominantního charakteru nad hlavní římsou novostavby", přičemž "přesah nadstřešního prvku 1,4 m nad chodník bude ve výšce cca 12 m nad chodníkem", a do veřejného prostoru "bude zasahovat pouze opticky". Jako náhodou období na možné odvolání účastníků spadá do vánočních svátků. Městskou část jako účastníka řízení zastupuje Kancelář architekta, která vydává 10. 7. 2015 k novostavbě souhlasné stanovisko - dokonce si pochvaluje, jak "nadstřešní atelier remodeluje střešní partie a vytváří pozitivně nový akcent nároží". A právě ony "kubusy" byly jedním z bodů kritizovaných KÚR, jak se můžete dočíst na doprovodném obrázku. Je zajímavé, že právě kancelář architekta je vlastně "prodlouženou rukou" komise územního rozvoje a rady při zastupování samosprávy jakožto účastníka správních řízení. Doplňujeme, že vedoucí kanceláře ing. arch. Radim Gabor ke konci roku svoji funkci položil.

Demolice historicky zajímavého objektu se nám nelíbí a je nám Viničky líto. Připouštíme, že technický stav historicky zajímavého objektu je nevyhovující a za rozumných nákladů je nyní sanace neproveditelná a je škoda, že majitelé nenalezli (nehledali?) dříve vhodnější řešení vedoucí k zachování domu pro tuto lokalitu charakteristického a nenahraditelného. Respektujeme i právo majitelů objektu (který není nikterak památkově chráněn) na rozhodnutí, jak se svojí nemovitostí naloží. Nezbývá, než se s demolicí smířit. Nelíbí se nám však novostavba v navrhované podobě, několikrát komisí odmítnutá. A zejména pak způsob, jakým byla stavba prosazena, tedy v rozporu se závěry KÚR. Tento postup považujeme za nepřijatelný jak z pohledu místních obyvatel tak z pohledu fungování samosprávy.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Územní rozhodnutí na stavbu polyfunkční dům REZIDENCE RADIMOVA v nároží ulic Radimova a Na Petynce v Praze 6 - Břevnově.  (soubor PDF, 159 kB)
Zdroj: E-desky