Praha 6 ztrácí tvář

Praha 6 bez růžových brýlí

Vaše 6

zveřejněno: 31. srpna 2012
značky: platforma o.s. | tento web | úřad MČ

Nový nezávislý měsíčník Vaše 6 dává na svých stránkách prostor nejen opozičním politikům, ale od posledního čísla též občanským sdružením. Přebíráme článek - pohled občanských sdružení na Prahu 6 bez růžových brýlí.

Vážení čtenáři,
právě čtete další výtisk nového periodika s podtitulem "nezávislý". Tento přívlastek předchozí čísla potvrdila - řadu témat byste v radničním plátku Šestka těžko našli.

Vítáme nabídku redakce "Vaše 6" dát zaznít i názorům, které nenahlížejí na život v naší městské části pouze skly růžových brýlí. Ty již odložily i desítky občanských sdružení, která se věnují různým případům, dotýkajících se všeobecně prostředí, v němž žijeme.

Dnes je bohužel obecně platné, že se plány nové výstavby ukážou až ve chvíli, kdy vám před okny nebo za domem vyroste ohrada a za ní začnou jezdit bagry. Občanská sdružení se proto čím dál víc snaží takové záměry mapovat předem, informovat občany dotčené lokality a vstupovat do správních řízení. V nich pak poukazují na zatajovaná či nepřiznaná negativa projektů, na udělování výjimek či přímo porušování předpisů, na nesoulad s územním plánem, na zásahy do památkových zón a jejich ochranných pásem, tedy na souvislosti, které v důsledku přinesou místním snížení kvality bydlení, případně i sníží cenu nemovitostí v okolí stavby. Bohužel dost často se to nezdaří, a tak pod developerskými záměry mizí zeleň, stromořadí, bují administrativní centra či hypermarkety, z tradiční zástavby vyčuhují předimenzované bytové domy, mizí prvorepublikové vily - nové moderní domy potom vůbec nekorespondují s okolní zástavbou a architekturou, množí se různé nevzhledné přístavby a nástavby, doprava houstne, ovzduší se zhoršuje, není kde parkovat, není si kde hrát.

Namísto dopravních odborníků ovlivňují dopravní stavby politici: za přehnané peníze budeme mít nepříliš funkční Blanku (mj. stavěnou bez EIA - posouzení vlivu na ŽP), navíc budovanou nesmyslně bez vnějšího okruhu. Nad našimi hlavami budou hřmít letadla z nové ranveje. Obsluha letiště (a Kladenska) se neplánuje v souvislostech se železnicí. Metro ve stopě tzv. chalupoidy zahýbá do Motola (nový mohutný terminál pro příměstskou dopravu a P+R bude proto ve Veleslavíně - již nyní je zde kvalita ovzduší velmi špatná). Ještě se neví, jak bude vypadat povrchová doprava po drahém prodloužení metra…

Zjara letošního roku se některá občanská sdružení a iniciativy spojily a navrhly vedení radnice spolupracovat při vytváření nutného moderního komunikačního stylu a vyzvaly vedení radnice k otevřenému postoji vůči veřejnosti a úředníky k zodpovědným rozhodnutím. To bylo také obsahem písemného návrhu podaného do rukou starostky Ing. Kousalíkové. 

Proč by se totiž jen ti zvídaví měli dozvědět např. o chystané nepřiměřené zástavbě Kulaťáku? K tomu je navíc již schválena výjimka z ÚP - snížení podílu veřejných ploch. Proč radnice v tichosti projednává výstavbu v památkové zóně? Na Špejcharu má namísto vil vyrůst velecentrum Lordshipu. Proč se nediskutuje o zástavbě parku u Diplomatu administrativním centrem? Centrum navíc vyroste bez řádné architektonické soutěže. Proč se nezveřejňují záměry rozšíření Diplomatu a výstavby Telefónici v okolí? Z okolních ulic bude vjíždět další stovky aut do podzemních garáží. Proč lidé neznají podrobnosti o přeměně Strnadových zahrad na bytový komplex? Radnice tam ještě nedávno slibovala rozsáhlý park. Podobných otázek je mnoho. Radnice sice vydává svůj "radniční tisk", ale o podobných záležitostech v něm neinformuje, natož aby názory svých obyvatel-voličů zjišťovala.

V příštích číslech přiblížíme problémy jednotlivých lokálních sdružení a dozvíte se více o jejich dosavadní činnosti.

Za platformu občanských iniciativ Prahy 6
 
Michael Pokorný (OS Pro Hanspaulku)
Aleš Ohrablo (OS Eko Břevnov)
Jiří Škvor (iniciativa Praha 6 ztrácí tvář)
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Praha 6 bez růžových brýlí, článek Vaše 6, srpen 2012  (soubor PDF, 682 kB)
Zdroj: Vaše 6
Konkrétní společné návrhy a požadavky širší platformy občanských sdružení předložené na setkání 31. května 2012  (soubor PDF, 46 kB)