Praha 6 ztrácí tvář

Primátor Hudeček legalizuje žalované úpravy územního plánuzveřejněno: 28. dubna 2014
značky: magistrát | územní plán

Kromě velkých stovek mnohdy pochybných změn územního plánu prošla magistrátem bez řádné procedury řada tzv. úprav směrné části ÚP, neboli úprav míry využití území. Tyto úpravy označil na konci léta 2013 Nejvyšší správní soud ČR za nezákonné. Nyní se je snaží primátor Hudeček zlegalizovat.

O výnosu nejvyššího správního soudu jsme informovali koncem loňského roku v článku Čachrování s územním plánem. V původním článku deníku E15 byl jako příklad čachrování uveden i Lední medvěd, jemuž právě podobná změna ospravedlnila jeho nadměrný vzrůst a umožnila vstoupit do dalšího správního řízení. Ukázali jsme, že redakce E15 nakonec medvědí příklad z webu stáhla a ilustrační příklad nahradila prachobyčejným panelákem. V Praze 6 máme hned několi podobných změn, které umožňují výstavbu budov větších objemů, než dovoloval původní územní plán: v Břevnově, Sedlci, Vokovicích, Dejvicích, Ruzyni, Bubenči. Jejich seznam je uveden na konci článku.

Ve hře je nyní asi 160 úprav územního plánu HMP, spočívajících v navýšení koeficientů zastavěnosti. Tyto změny prošly pouze rukama magistrátních úředníků, lze říci v tajnosti. Nebyly předloženy ke schválení zastupitelstvem. Obyvatelé Prahy tak neměli nejmenší možnost se k těmto změnám vyjádřit, neměli možnost vznést jakékoliv připomínky. Za poslední období proběhlo těchto úprav asi 850. Že se tak dělo téměř ve všech případech v zájmu a ve prospěch developerů, netřeba připomínat. Územní plán zůstával nezměněn, změny umožnily pozemky více zastavět. Vzhledem k tomu, že se na tyto případy vztahuje tříletá promlčecí lhůta, jsou soudně napadnutelné a zrušitelné úpravy provedené zhruba od března 2011, a těch je výše zmíněných asi 160.

Primátor Prahy Tomáš Hudeček přichystal už začátkem roku 2014 do jednání Rady Hlavního města Prahy konané 1. dubna 2014 (ne, to není apríl!) materiál, v němž předkládá výše zmiňovaných 160 úprav územního plánu k odsouhlasení radou. Rada by pak pověřila primátora předložením úprav zastupitelstvu v očekávání jejich schválení. Na zasedání rady se o návrhu diskutovalo asi 20 minut, nakonec sám primátor navrhl přerušení projednávání tohoto bodu. Na jednání zastupitelstva 24. dubna se tak materiál nedostal. Zajímavé je i vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR (v příloze tisku), které se ke všem magistrátem navrhovaných postupů vyjádřilo negativně.

Při nahlédnutí do programu jednání Rady HMP v úterý 29. dubna 2014 zjistíme, že materiál byl oprášen a jde znovu do jednání jako bod 4. Časový plán hovoří o tom, že by mělo být projednání tohoto bodu hotové za 5 minut a to mezi 12.20 a 12.25 hodin. Původní tisk 12942 byl doplněn písmenkem A na 12942A. Upravený tisk 12942A se nepodařilo do této chvíle získat. Je pravděpodobné, že pokus o "legalizaci" neoprávněně  provedených změn - koeficientů zastavěnosti - proběhne na květnovém jednání zastupitelstva HMP.

Je příznačné, že podané žaloby na úpravy míry využití pozemků se snaží odpůrce (MHMP) přerušit. Lze odhadnout, že očekává, že chystaná a výše zmiňovaná "Hudečkovina" mezitím projde zastupitelstvem. Máme k dispozici vyjádření magistrátu (JUDr. Nováček), kde požaduje zamítnutí návrhu žalobce na zrušení konkrétní úpravy směrné části ÚP (míry využití území). To je pochopitelné. Ve svém vyjádření však odpůrce MHMP pokračuje: Pokud by se však soud s námitkami odpůrce neztotožnil (tj. soud by návrh žalobce nezamítl), potom žádá o přerušení řízení právě s odkazem na R-12942 předložený do Rady HMP 1. dubna 2014! Tím je jasně přiznána souvislost tisku R-12942 předloženého primátorem a probíhajícími soudními žalobami a tedy i snaha o zahlazení dřívějších chyb magistrátu.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Materiál primátora Hudečka R-12942 na jednání Rady HMP 1. dubna 2014 ospravedlňující provedené protizákonné změny ÚP  (soubor PDF, 4195 kB)
Zdroj: Arnika
Příloha k materiálu R-12942 na jednání Rady HMP 1. dubna 2014 - seznam všech úprav koeficientů zastavěnosti  (soubor PDF, 331 kB)
Tabulka změn koeficientů zastavěnosti pozemků na území Praze 6  (soubor PDF, 191 kB)
Zdroj: R-12942
Zápis z jednání RMHMP 1. 4. 2014. Bod č. 9 - projednávání tisku R-12942. Přerušeno  (soubor PDF, 120 kB)
Zdroj: Web MHMP
Program jednání rady 29. 4. 2014. Bod č. 4 - projednávání tisku R-12942A k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy  (soubor PDF, 138 kB)
Zdroj: Web MHMP

Související odkazy:

Arnika
Pražští politici umetají cestu developerům. Hrozí další porušení zákona
Strana zelených
Pražští zastupitelé chtějí zpětně schválit další předimenzované stavby v metropoli
Změny Prahy
Web Arniky věnovaný změnám územního plánu Prahy