Praha 6 ztrácí tvář

Soud přerušuje územní řízení na Ledního medvědazveřejněno: 27. března 2014
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | veřejný prostor | výstavba | Line - Lední medvěd

Lední medvěd v poslední době potichoučku přešlapoval - na magistrátu totiž čekají podaná odvolání proti územnímu rozhodnutí. Nyní bylo řízení přerušeno na základě podané žaloby do jejího soudního vyřešení, medvěd je tak zatím odstaven k ledu.

Zopakujme si velmi stručně zkazku o medvědovi na Kulaťáku. Většinu podrobností naleznete v našich článcích z dřívějška, silnější povahy se mohou zúčastnit medvědí pitvy. Historie sahá do roku 2007, kdy tehdejší starosta Chalupa prosadil plán na rekonstrukci stávající radnice. A pozemek na Kulaťáku - ten se prý nabízí k dlouhodobějšímu zhodnocení. S PPF tak vzniká Vítězné náměstí a.s., s 45% podílem MČ. V tichosti probíhá architektonická soutěž na společnou budovu, za Chalupova přičinění v ní vítězí právě Lední medvěd. V roce 2011 se P6 vzdává akcií ve prospěch PPF a navíc uzavírá hanebnou smlouvu o věcném břemeni, s přednostním právem PPF pozemek odkoupit. P6 se dokonce smluvně zavazuje nebrzdit potřebná správní řízení. Radnice medvěda úspěšně tají až do výstavy koncem roku 2012. Mezitím vzniká proti nepřiměřené stavbě odpor laické i odborné veřejnosti, stejně tak se najdou hlasy podpory. Radnice s magistrátem mete ze scény obvinění z podjatosti radnice ve správním řízení. A tak stavební úřad vydává na sklonku 2013 územní rozhodnutí podepřené mnohdy velmi kostrbatými argumenty. Samozřejmě, následovala řada odvolání.

Právě z důvodu podaných odvolání dosud územní rozhodnutí nenabylo právní moci. Napjaté očekávání na rozhodnutí, stanoviska a argumenty odvolacího orgánu bylo dnes rozetnuto zprávou o přerušení odvolacího řízení. Tím je prozatím vydána i stopka dokončení územního řízení. Co bylo příčinou přerušení? K Městskému soudu v Praze byla doručena žaloba na jeden ze stěžejních předpokladů výstavby Ledního medvěda. Totiž v červnu 2012 za podpory naší radnice prošla Zastupitelstvem HMP tzv. úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U1073/2012. Stručně řečeno - na pozemku může vyrůst budova většího objemu, než bylo původně stanoveno územním plánem. Původní tzv. "míra využití území" stanovená písmenkem "I" (ve stupnici do "K") byla nahražena mírou využití zcela mimo tuto stupnici - jako míra "specifická" označená písmenkem "S". Bez této úpravy by se medvěd do vymezeného prostoru svým objemem jednoduše nevešel.

V této souvislosti připoměňme, že Nejvyšší správní soud ČR vydal koncem roku 2013 průlomové rozhodnutí. V jedné z brněnských kauz zarazil možnost zastavět pozemek nepřiměřeným způsobem právě na základě změny míry využití pozemku. Tato oblíbená developersko-radniční praxe dostala rozsudkem NSS citelnou ránu. Nejvyšší správní soud tak vytvořil důležitý precedens, a žaloba na změnu U1037/2012 má velkou šanci na úspěch. Důležité je, že bylo podání posouzeno jako řízení o tzv. "předběžné otázce", což znamená, že na ní závisí celé územního rozhodnutí. To dosud nenabylo právní moci (neskončilo odvolání) a bylo vydáno na základě nyní soudně napadeného rozhodnutí o změně U1073/2012.

Domníváme se, že je ještě stále čas na rozmyšlenou, na další úvahy a jednání, jaká budova by měla na pozemku vyrůst. Budova nejen respektující ustanovení památkové zóny "Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice" (v průběhu územního řízení překroucená i památkáři!), budova vnímající kontext celého náměstí, ale i budova, která je ke svému okolí pokornější, místním lidem přátelštější a pro ně z praktického hlediska i využitelnější.  Poděkujme, že pro další uvážení vznikl jistý časoprostor. A radnice by se měla konečně ujmout své očekávané role.

 


Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[13. 7. 2011] Smlouva o zřízení věcného břemene a o zřízení předkupního práva mezi MČ Praha 6 a Vítězné náměstí, a.s. (PPF)  (soubor PDF, 129 kB)
[18. 6. 2012] Změna míry využití pozemku pro medvěda U1073/2012  (soubor PDF, 804 kB)
Zdroj: HMP
[5. 11. 2013] Územní rozhodnutí - Lední medvěd  (soubor PDF, 567 kB)
Zdroj: Praha 6
[14. 10. 2013] Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ČR - zrušení úpravy podlažní plochy  (soubor PDF, 260 kB)
Zdroj: NSS
[14. 11. 2013] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR - zrušení úpravy podlažní plochy  (soubor PDF, 440 kB)
Zdroj: NSS
[26. 3. 2014] Usnesení MHMP - přerušení odvolacího a územního řízení na Ledního medvěda  (soubor PDF, 255 kB)
Zdroj: Praha 6