Praha 6 ztrácí tvář

Čachrování s územním plánem, čachrování s medvědem, čachrování...

E15, 29. prosince 2013

zveřejněno: 12. ledna 2014
značky: Bubeneč | Kulaťák | Line - Lední medvěd

Zajímavá informace proběhla v týdeníku E15. Nejvyšší správní soud konečně (!) zarazil čachry s vytěžitelností pozemku. Kromě územního plánu a pozemků "se" ale čachruje i s obsahem webů, které o tom informují. Ve hře je opět náš Lední medvěd.

Pro sídelní celky existuje územní plán. Jeho změna je poměrně složitý schvalovací proces, i přes to probíhají v Praze jeho změny jako na běžícím pásu. V určitých případech lze kýženou a zdlouhavější změnu obejít - funkční využití ploch zůstane v územním plánu zachováno, změní se "jen" tzv. koeficient míry využití území. Změnou (tedy zvýšením) koeficientu míry využití území lze snadno nahrát developerům - z pozemku potom vytěží více. Tento proces probíhá jen mezi radničními úředníky, na rozdíl od změn územního plánu se k němu nemůže vyjadřovat veřejnost. Tomu udělalo přítrž rozhodnutí brněnského Nejvyššího správního soudu. O tom psal deník E15.

Podobný postup - změnu míry využití pozemku - zaznamenal za podpory šestkové radnice i náš Medvěd. Ještě před územním řízením "si" zajistil změnu míry využití území (U1073/2012 v dokumentech pod článkem). Původně byl pozemek na Kulaťáku ohodnocen možným využitím stupně označeného písmenem "I" (stupnice územního plánu zná maximálně písmeno "K"). Pro nabubřelou budouvu medvěda tento koeficient však nestačí! Úřednické kolečko nemá problém - pozemku (tedy Medvědovi) je potřeba nadělit více, avšak ouha - ani maximum na stupnici koeficientů v územním plánu "K" Medvědovi nestačí! Proto je třeba sáhnout k záchraně a stanovit míru využití území jako "S" - neboli specifickou, kde je možné téměř cokoliv. Co naplat, že územní plán tuto míru využití nezná...

U výše zmíněného článku v E15 byl jako ilustrační obrázek k popsanému nekalému postupu a k uvedenému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu použit Lední medvěd. A k němu text "Výjimečná stavba, výjimečný koeficient. Pro projekt Ledního medvěda na dejvickém Vítězném náměstí udělila radnice speciální kód zastavitelnosti. Území prý stavbu urbanisticky unese. Na podmínkách architektonické soutěže se město podílelo". To naprosto sedí! - uznali by všichni věci znalí čtenáři. Aby se Medvěd na Kulaťák vešel, běžné koeficienty nestačí.

Jaké však bylo - a těžko uvěřitelné - překvapení, když se začátkem ledna 2014 na této webové stránce namísto původního medvěda objevil naprosto univerzální obrázek renovovaného paneláku s přidruženým textem "ilustrační foto, autor: Martin Siebert, Euro E15". Jak se to mohlo stát? Podobné čachry s obsahem webu jsme zaznamenali při jednání zastupitelstva, které řešilo (nevyřešilo) podivnosti (čachry) kolem majetkových poměrů s dotčeným pozemkem. 

13.1.2014: Zjistili jsme, že v textu článku došlo k omylu - záměně společností Mladá fronta a MAFRA. Za záměnu se omlouváme. Deník E15 spadá pod vydavatelství Mladá fronta, nikoliv MAFRA. Poslední odstavec článku jsme proto upravili.

Vydavatelství Mladá fronta vlastní podnikatel František Savov, který v lednu 2013 koupil hotel Praha. Hotel od něj následně - v červnu 2013 - získala PPF, aby ho zbourala. Savovova firma Maraflex a několik Kellnerových společností mají na Kypru stejnou adresu. Důvod k "drobné" změně doprovodného obrázku u článku v E15 zřejmě tkví v těchto souvislostech. Podle generálního ředitele vydavatelství Mladá fronta Davida Hurty majitel vydavatelství Mladá fronta František Savov obsahy médií nediktuje.


Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Otisk původní verze článku v E15, kde čachry s koeficientem míry využití pozemku dokumentuje Lední medvěd  (soubor PDF, 3550 kB)
Zdroj: Gůglí keš, původně E15
Otisk změněné verze článku v E15, kde čachry s koeficientem míry využití pozemku původně dokumentoval Lední medvěd  (soubor PDF, 4484 kB)
Zdroj: E15
[18. 6. 2012] Úprava míry využití území U1073/2012  (soubor PDF, 804 kB)
Zdroj: web HMP
[18. 6. 2012] Úprava míry využití území U1073/2012 - přílohy  (soubor PDF, 2792 kB)
Zdroj: web HMP
[17. 9. 2013] Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ČR týkající se změn koeficientu využití území  (soubor PDF, 440 kB)
Zdroj: Nejvyšší správní soud
[14. 11. 2013] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR zrušující úpravu směrné části pozemku v Brně  (soubor PDF, 260 kB)
Zdroj: Nejvyšší správní soud