Praha 6 ztrácí tvář

Salám na Vypichu - Kaufland (petice)zveřejněno: 5. dubna 2012
značky: Břevnov | Vypich | obchody | úřad MČ | Kaufland

Poslední dobou není vůbec neobvyklé, že u budované či již provozované stavby se zničehonic objeví "II. etapa", případně etapy další. Zkrátka salámová metoda. Podobně se má přistavět patro na KC Vypich, loni už přibyly sklady. Uveřejňujeme text petice a související dokumenty.

Petice proti vydanému ÚR o změně stavby - nástavba 4. podlaží administrativní budovy Kauflandu a za dodržení slibů o konečné podobě staveb KC Vypich, které dala Radnice svým občanům.

My níže podepsaní projevujeme svoji svobodnou občanskou vůli. Zásadně nesouhlasíme s vydaným územním rozhodnutím pro požadovanou nástavbou 4. nadzemního podlaží na administrativní budově Kauflandu, která je součástí Komerčního centra Vypich (KC).

Vydáním Usnesení hlavní město Praha i MČ převzaly záruku nad výstavbou KC Vypich a zavázaly se tak svým názorem ke konkrétním požadavkům na tvar a objem objektů i k jasně definovaným plochám podlažních ploch a ploch zeleně.  Toto rozhodnutí tak přispělo k dohodě s občany a celkovému uklidnění situace. Vydaná úprava územního plánu č. 1018, v září roku 2011, o kterou se dnes Radnice i investor opírá, porušuje jasné sliby vedení Radnice o dalším rozvoji staveb, které veřejně dal nám občanům bývalý starosta Mgr. Chalupa (ODS) a opět je s konečnou platností opakoval při samotném otevírání celého komplexu KC Vypich.

Vydané ÚR, proti kterému se MČ jako účastník řízení neodvolala, je důkazem jednoznačné podpory investora proti vůli občanů.  Dosavadní "úpravy v okolí KC", kterými je dnes argumentováno, lze chápat pouze jako částečnou kompenzaci Kauflandu vůči občanům za nerealizované služby a občanskou vybavenost, od kterých bylo MČ v průběhu diskuzí nad původní dokumentací, ve prospěch Kauflandu ustoupeno. Na základě uvedených faktů požadujeme okamžité zastavení probíhajícího procesu povolování nástavby, které navyšuje objekt "B" ze současných cca 11 m na nově navržených cca 17 m  a důsledné respektování všech slibů, které nám občanům byly dány.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Text petice proti vydanému ÚR na nástavbu 4. podlaží Kauflandu a za dodržení slibů radnice   (soubor PDF, 24 kB)
Podpisový arch petice  (soubor PDF, 44 kB)
(8. 12. 2011) Připomínky zastupitele MUDr. A. Nechvátala k nástavbě Kauflandu  (soubor PDF, 37 kB)
(24. 2. 2012) Interpelace ve věci nástavby Kauflandu členky ZMČ ing.arch. Smutné na zasedání zastupitelstva  (soubor PDF, 31 kB)
Zdroj: Praha 6
(13. 3. 2012) Odpověď radního pro územní rozvoj MUDr. V. Gebouského na interpelaci ing. arch. Smutné  (soubor PDF, 706 kB)
(3. 4. 2012) Odpověď ing. arch. Smutné na vyjádření radního MUDr. Gebouského  (soubor PDF, 69 kB)
(3. 4. 2012) Odpověď ing. arch. Smutné na vyjádření radního MUDr. Gebouského, vč. všech příloh  (soubor PDF, 4552 kB)