Praha 6 ztrácí tvář

Víme, co postaví PPF namísto Ledního medvědazveřejněno: 1. dubna 2015
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | Line - Lední medvěd

Před nedávnem zamítnutí kasační stížnosti PPF smetlo Ledního medvěda z Kulaťáku. Jistě vás napadla otázka, co namísto něj vyroste.

Je to skoro čtyři roky, co jsme odhalili výsledky soutěže na zástavbu severovýchodní části Kulaťáku a představili Ledního medvěda. Za Prahu 6 byl v porotě tehdejší starosta Chalupa a jako její předseda výběr medvěda nemálo ovlivnil. To bylo ještě v době, kdy měla Praha 6 ve společnosti Vítězné náměstí a.s. (tvořené MČ + PPF) 45% podíl. To již dávno neplatí. Přes několikamiliardové zisky z privatizace bytů nenašla Praha 6 jako akcionář několik desítek miliónů do společné kasy. Pozemek je sice nadále městský, ale smluvně obtěžkaný břemenem výstavby a užívání PPFkou. Mezitím se Lední medvěd proplétá úřednickým soukolím a získává územní rozhodnutí stavebního úřadu MČ P6. Přes dobrozdání několika architektů je stavba vnímána převážně negativně, jako neadekvátní prostoru, kde má vyrůst. Zrození Ledního medvěda zabránil Nejvyšší správní soud ČR uznáním žaloby na neoprávněné navýšení míry využití pozemku, když následná kasační stížnost magistrátu (!) a PPF neuspěla.

Zamítnutí kasační stížnosti de facto znamená i konec Ledního medvěda v předložené podobě, resp. objemu, vydané územní rozhodnutí je v tuto chvíli irelevantní. Hledali jsme na webu investora informaci, jaké další kroky hodlá podniknout. Avšak jako informaci nejnovější má uvedenu zprávu z loňského srpna o podání kasační stížnosti. Radniční tiskový mluvčí Adam Halmoši se přímé odpovědi na dotaz o dalším vývoji vyhnul diplomatickým "no comment". Díky dobrým kontaktům v nejrůznějších kruzích se nám však podařilo vypátrat, jak hodlá PPF neočekávanou situaci vyřešit. "PPF rozhodně od záměru zastavět onen segment Vítězného náměstí neustupuje, však k získání těchto lukrativních pozemků vynaložili nemalé úsilí", neřekl nám nejprve nic převratného náš informátor blízký managementu PPF. Na naše naléhání nám vyzradil přístupové heslo k vizualizacím nového pojetí zástavby segmetu (tedy spíše staronového pojetí). Se slibem, že jeho identitu nevyzradíme, tyto vizualizace zveřejňujeme.

Z materiálu vyplývá, že architekt Radan Hubička vzhledem k nastalé situaci využil již dříve prezentované totožnosti stěžejních rysů Ledního medvěda se stěžejními rysy naprotistojícího Generálního štábu. Považte sami - vše naprosto sedí: hřeben, římsa, objem, rizalit na nároží! Mezi řádky k dosud utajené dokumentaci jsme vyčetli několik dalších poznámek, z nich vybíráme: "Medvěd by tvořil jen osminu náměstí. Podkovovitá symetričnost budiž přeci jen zachována. KZSP dá chvíli pokoj." Ale nalézáme také trošku výhružné "Ještě zbývá farmářská zaoblená celá čtvrtina. Sekyra se nezatne." Nalézáme také diskutabilní poznámky k technickému provední medvěda a kopie genštábu a jejímu následnému provozu: "Kdo dneska umí kvalitní omítky? Genštáb do kopce, náš terén klesá. Mytí špaletových dělených oken vs. mytí lamel a oken za nimi, hmm. Počet holubů na římsách genštábu vs. počet holubů na lamelách (230 V?). Výhled na Kulaťák oknem. Výhled na Kulaťák přes lamely". Je možné, že ne zcela bezpředmětná není ani poznámka, že překlopený genštáb spustí "ještě větší melu než zrození medvěda".

Nemůžeme, než souhlasit s dříve vysloveným mottem architekta Hubičky "Není nic horšího, než mrtvý prostor". A i proto se dle zjištěných informací bude budoucí provozovatel zkopírovaného generálního štábu snažit o vznik "nového ohniska, nového pulzujícího jádra Dejvic, ve fyzickém i sociálním smyslu". Můžeme se tak v nové budově namísto dříve avizovaného autosalonu a mediatéky těšit na 40 % podíl bytů, v přízemí na supermarket a řadu obchůdků a služeb, navíc ve stacionáři v horních podlažích a podkroví naleznou zázemí s veškerou péčí i bezdomovci. Podle slov našeho informátora se ztrátovosti takového podniku PPF nebojí. Kromě jistých rezerv hodlá využít i prostředků programu EU "Strategie Evropa 2020" v rámci Evropské platformy proti chudobě a sociálnímu vyloučení pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění sociálně slabých spoluobčanů.
Komentářů ve fóru: 2, přidat nový