Praha 6 ztrácí tvář

Změny územního plánu - zastupitelstvo Prahy 2. XI. 2017zveřejněno: 1. listopadu 2017
značky: Břevnov | Červený vrch | Dejvice | Veleslavín | Vokovice | Kulaťák | Šárka | radnice | územní plán | Strnadovo zahradnictví

Strnadovo zahradnictví, proluka na Kulaťáku, zástavba u Hvězdy a mnohé další - to jsou body na jednání zastupitelstva hl. m. Prahy na čtvrtek 2. listopadu 2017. Na projednání čeká přes 170 podnětů na změny územního plánu a návrhů změn, zmiňme ty větší pražskošestkové.

Mezi ostře sledované změny patří návrh na vybudování obytného souboru na místě bývalého Strnadova zahradnictví na předělu Veleslavína a Vokovic. Předchozí změnu Z2590 veřejnost úspěšně napadla u soudu, změna byla zrušena. Nyní žádá investor o nové projednání změny. „Vzhledem k tomu, že se podařilo vlastníkům části pozemků navázat komunikaci s občanskými iniciativami, které se o rozvoj území zajímají, máme na stole nový podnět, který je k území citlivější než soudem zamítnutá změna. Proto zítra předložím zastupitelům návrh, který je ve shodě s rozsudkem, a v následujících měsících budeme projednávat upravený návrh na revitalizaci území, které je nyní velmi zanedbané,“ uvedla náměstkyně primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petra Kolínská.
 
Podklady k projednání tohoto bodu jsou veřejně dostupné. Komise Rady HMP pro změny územního plánu (KUP) i Výbor pro územní rozvoj ZMHP (VURM) však znovupořízení této změny nedoporučuje, MČ Praha 6 i IPR se znovuprojednáním souhlasí, aktuálně bez námitek v severní části projektu (mezi tratí a školou), v části jižní není dosud znám projekt s řešením dopravní obslužnosti. Určitou nejistotu v konečném  řešení znamená dosud neschválené nové trasování modernizované železnice. Pokud bude rozhodnuto o znovupořízení Z2590/00 ÚP, bude třeba akceptovat výtky soudu a začít od fáze "návrhu zadání". Rada HMP s návrhem na znovupořízení změny nesouhlasí.

Hned dva body se dotýkají "ledního medvěďária" na Kulaťáku. Soudem zrušená úprava územního plánu U1073, která měla umožnit usídlit naddimenzovaného ledního medvěda pomocí "vykouzleného" koeficientu zastavěnosti "S" (specifický koeficient), bude zřejmě z procesních důvodů znovu projednána (a lze očekávat, že neschválena). Naopak podnět 77/2015, který uzemněplánovitě vytvoří na Kulaťáku symetrickou podkovu, bude schválen k dalšímu projednávání. Připomeňme, že na místě má nově vyrůst bytový dům.

Nepříjemné zahuštění čeká Břevnováky v dosud bujné zelené ploše poblíž Kutnauerova náměstí. Ztráta zeleně hodně zamrzí :-( Podnět na úpravu ÚP P944 mění současný kód využití plochy z C na E, budou tam moci vyrůst činžovní vily s podlažností 5+. Podnět, dříve zrušený soudem, je doporučen ke schválení i přes nesouhlas Výboru pro územní rozvoj. Podrobnosti o výstavbě v této lokalitě si můžete přečíst na webu sdružení Tejnka.

Do dalšího kola pokračuje podnět P78/2016 na výstavbu podzemních garáží před hotelem International. Rovněž je navrženo ke schálení podzemní parkovací dům mezi Tobruckou a Horoměřickou, ač IPR a VURM nesouhlasí. Podle platného ÚP však jde podle zákona č. 114/1992 Sb. o území přírodního parku. Na zřízení přírodního parku se zázemím pro  návštěvníky v levotočivé zákrutě Horoměřické cílí podnět P81/2016. Podnět P110/2016 má umožnit namísto trafačky na Kladenské ulici postavit víceúčelový objekt.

Naopak k NEschválení jsou navrženy podněty na změny ze zeleně na bydlení: v Šárce v ulici Pokojné a na konci Tobrucké. Ani JUDr. Kárník nepostaví dům hned u jižní zdi obory Hvězda (kde mj. před 2 lety bez povolení vykácel zeleň) a změnou ÚP se zřejmě nepodaří legalizovat černé stavby v tzv. holubářské kolonii nedaleko Libockého rybníka. A radní Polách se zřejmě nedočká toužené restaurace na Babě.

Nu, změn probíhá stále víc než dost. A snad stabilnější metropolitní plán ještě daleko, ale již se chystá. Máte-li zájem, můžete se do jeho přípravy zapojit i vy :-)
 Přidat do fóra komentář ke článku

Související odkazy:

Praha.eu
Všechny materiál do ZHMP 2. 11. 2017
Praha.eu
Materiály do ZHMP 2. 11. 2017 ke Strnadovu zahradnictví
Praha.eu
Materiály do ZHMP 2. 11. 2017 Podněty P6 na změny ÚP
Praha.eu
Materiály do ZHMP 2. 11. 2017 Podněty P6 na úpravy ÚP