Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - podle data

15. března 2011 20.19 odpovědětRE: RE: RE: RE: Strnadovy zahrady: Centrální park Veleslavín neb (Anna Matoušková)
Radnice v roce 2007 podala na základě soukormého vlastníka pozemků sama podnět na změnu územního plánu na magistrát. Rada argumentuje zanedbaností bývalého zahradnictví a výskytem bezdomovců, změna úp a zástavba má tedy snad být jakýmsi řešením problému. Byli jsme dokonce i na jednání s bývalým panem starostou T. Chalupou (za což nu i touto cestou ještě jednou děkuji) ten je přesvědčen, že se lokalita má zastavět. Stejně tak radnice požaduje aby zde má byla stanice Dlouhý lán. K našim námitkám ohledně Obytného souboru U Strnadových zahrad a ke výše zmíněné stanici(viz. tyto stránky) se během připomínkování konceptu nového úp Prahy MČ vyjádřila zamítavě.

Stále má smysl se pod připomínky podepisovat a to jak pod připomínky ke konceptu nového územného plánu, tak pod celoměstsky významnou změnu Z 2590. A případně přijít na veřejné projednávání na magistrátu až bude vyhlášeno. Děkuji za zájem a podporu.
15. března 2011 13.47 odpovědětRE: RE: RE: Strnadovy zahrady: Centrální park Veleslavín nebo za (Martina Soukupová)
Co můžeme ještě jako občané dělat? Jaký je postoj Prahy 6? (nemohu se něčeho čerstvého dopátrat) Mají ještě smysl petiční podpisy? (kolik jich je?) Jsem z Petřin, ale této kauzy jsem se bohužel dopátrala až nedávno.
20. února 2011 21.38 odpovědětRE: RE: Strnadovy zahrady: Centrální park Veleslavín nebo zastav (Anna Matoušková)
Bohužel v tomto případě jsme v poslední fázi projednávání celoměstsky významné změny územního plánu. Již podaly svá vyjádření a stanoviska dotčené orgány a jednotlivé odbory magistrátu a někdy vbrzku bude veřejné projednávání návrhu změny, pak už jen hlasování na zastupitelstvu hl.m. Prahy od kterého nelze při současné koalici ODS Čssd příliš očekávat. Zajímavý bude "názorový posun" u členů ČSSD (kdysi v opozici) oproti hlasování z podzimu 2009.
20. února 2011 0.29 přidat komentář Strnadovy zahrady: Centrální park Veleslavín nebo zastavění posledních zelených ploch? (článek)
Na rozhraní Vokovic, Veleslavína a Střešovic, na místě někdejšího Strnadova zahradnictví o rozloze přes 5 hektarů je plánována rozsáhlá výstavba, i když v územním plánu jde o plochu zahradnickou.
20. února 2011 0.29 odpovědětRE: Strnadovy zahrady: Centrální park Veleslavín nebo zastavění (Jakub Těšínský)
Paní Matoušková,

díky, že neustáváte v této kauze. Nabízím svou pomoc v jakýchkoli dalších krocích, které byste chtěla pro zabránění změny územního plánu udělat, stejně jako v případě stavenišť metra. Přeji vám mnoho sil a zdaru.

Jakub Těšínský