Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - podle data

27. září 2010 22.06 odpovědětRE: Strnadovo zahradnictví Veleslavín (Anna Matoušková)
Poznámka k výkresu znázorňujícímu grafickou podobu konceptu nového územního plánu Prahy: pro oblast Strnadova zahradnictví: v článku je zmiňována krom změny z plochy zahradnictví PZA též změna z VV - veřejné vybavení na OB tedy obytnou zástavbu (z modré na oranžovou). Konkrétně se jedná o ulici Nechanského, kde je v sousedství mateřské školky hygienická stanice (dříve ve zdejší budově byly jesle). Pozemek je tuším ve vlastnictví státu. Navrhovaná změna jej určuje k zástavbě. Nedovedu pochopit proč by v této lokalitě v těsné blízkosti školy a školky neměla zůstat rezerva pro další využítí pro aktivity dětí a mláděže a to tím spíš, že v ul. Na Dračkách se bude stavět a je plánována změna v případě Obytného souboru u Strnadových zahrad, tedy dojde k značnému přílivu obyvatel.
27. září 2010 22.06 přidat komentář Strnadovo zahradnictví Veleslavín (článek)
Článek Arniky popisuje kauzu Strnadova zahradnictví. Na rozsáhlých zelených plochách mají vzniknout bytové komplexy.