Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - strukturovaně

9. června 2013 13.48 přidat komentář Otevřený dopis Koalice občanských sdružení a iniciativ Prahy 6 Petru Kellnerovi (článek)
Začátkem června zaslala Koalice občanských sdružení a iniciativ otevřený dopis panu Petru Kellnerovi s výzvou na přehodnocení záměru vystavět na Kulaťáku Ledního medvěda.
9. června 2013 13.47 odpovědětRE: Otevřený dopis Koalice občanských sdružení a iniciativ Prahy (Drtinová)
Tančící dům + Chobotnice + Lední medvěd atd. - jedná se možná o nadčasové stavby (to teprve ukáže čas), ale už dnes je zřejmé, že všechny jsou, nebo mají být, umístěny n e v h o d n ě bez ohledu na stávající typ zástavby a názory skutečných odborníků a většiny občanů
dotčených enkláv. Jejich tvůrci se bohužel chtějí "zviditelnit na viditelném " místě a investoři možná doufají, že to bude "jejich pomník".Zdá se ale, že se všichni řídí heslem -
" po nás potopa ".