Praha 6 ztrácí tvář

Některé změny v konceptu územního plánu HMP

zveřejněno: 9. listopadu 2009
značky: územní plán | Strnadovo zahradnictví

Podívete se na některé změny na Praze 6, které jsou zaneseny v konceptu nového územního plánu hl. města Prahy.

Stejně jako jinde v Praze i na "šestce" plánují magistrátní úředníci mnoho změn. Podívejte se na některé z nich v porovnání s ortofotomapou. Kompletní informace najdete na http://uppraha.cz.

Zásadní je změna velkých dosud zelených ploch (v dosavadním ÚP jako plocha PZ) bývalého Strnadova zahradnictví na čistě obytnou, ač volební program ODS i koaliční smlouva slibuje v tomto místě centrální park.

Za zmínku stojí "nárůst ploch zeleně" namísto zahrádkářské kolonie na Jenerálce, rezerva pro zeleň Na Krutci, kde už zeleň je, územní rezerva UU34 = autodráha, protažení obchvatu Svatovítská Evropská do Podbaby významně zasahujícím do okolí "peďáku" a části Hanspaulky, a také rekreační rozvojové území západně od Nebušic, které se nachází v tzv. "ochranném hlukovém pásmu" zamýšlené paralelní dráhy.

Poznámka pro neznalce: pojem "ochranné hlukové pásmo" znamená území, kde NEMUSÍ být dodrženy limity pro denní ani noční hlukovou zátěž.

Změn je více, pokusíme se je zde postupně všechny názorně zveřejnit.Přidat do fóra komentář ke článku

Přidat do fóra komentář ke článku