Praha 6 ztrácí tvář

Přepísknuté rekonstrukce parků za miliony přispěním petic odloženy!zveřejněno: 29. května 2014
značky: Bubeneč | Dejvice | parky | úřad MČ | veřejný prostor | zeleň | park Evropa | park Lázaro Cárdenase

V posledních dvou týdnech proběhla ústní jednání územních řízení na razantní změny v parku u Evropské v Dejvicích a Parku generála Lazára Cárdenase v Bubenči. Obě řízení byla přerušena.

Parku Evropa brání lidé i podzemní kryty

Projekt na Park Evropy jsme na našem webu představili nedávno. Podle zadání od MČ Praha 6 připravil za 750.000 Kč Ing. arch. Valouch ze společnosti VHE a spol., s.r.o. projekt na přetvoření přirozeného pásu zeleně mezi Evropskou a Velvarskou na propagačně-reprezentativní prostor. Svažitý terén má protnout nová vlnitá cesta od "peďáku" až k Siemensu. Kolem ní nabízí posezení 8 tzv. družebních míst: ve stínu stromů vyrůstajích z nerezových mříží byste se mohli učit nazpamět názvy družebních měst Prahy 6. A to i za temné noci, neboť názvy mají být podsvíceny. Všemu má nahoře u Velvarské vévodit vlajkosláva (namísto stromů) s posezením. Paráda bratru za 9 milionů.

Projekt předložený k územnímu řízení se od projektu na vhe.cz malinko lišil - ubyly spojky cest i cesty s malými schodišti k vlajkoslávě. Pro městskou část je typické, že nic z projektu ve svých informačních kanálech nezveřejnila. I v upraveném projektu samozřejmě zůstává družební cesta. Ta porušuje celistvý kvalitní trávník a nutně znamená remodelaci terénu s nežádoucím dopadem na kořenové systémy okolních stromů. Ke skácení je odsouzeno 21 stromů, některé dokonce právě z důvodu kolizí s novými cestami(!), přesazeny měly být i některé stromy nedávno zasazené jako náhradní výsadba za kácení jinde. Ubydou také keře, které mají nezastupitelnou hygienickou úlohu v blízkosti rušné dopravní tepny. Podrobnější zhodnocení chystané stavby a její záporné dopady si můžete přečíst v dokumentech přiložených pod článkem.

Na ústním jednání v rámci územního řízení kromě spolků (občanských sdružení) vzesli připomínky i občané žijící v okolí. Že se záměrem nesouhlasí v okolí žijící, doložilo asi 400 podpisů pod peticí. Petice ukázala, že změna charakteru a účelu parku není veřejným zájmem. Územní řízení bylo nakonec přerušeno na dobu 3 měsíců, a to ze dvou důvodů. Jedním z podkladů pro řízení je i stanovisko Odporu památkové péče MHMP, proti kterému bylo podáno odvolání. Stanovisko OPP MHMP tak dosud nenabylo právní moci a nemůže být podkladem pro další běh řízení. Na druhý důvod upozornili znalci místních poměrů: pod značnou částí parku se nacházejí podzemní kryty, nejsou zmapované a není známý jejich technický stav. Zadavatel projektu (MČ) si s tím vůbec hlavu nelámal - proto mu bylo stavebním odborem uloženo doplnit potřebné podklady.

Důrazné hlasy občanů v parku Cárdenase potopily velkolepé brouzdaliště

Naší pozornosti neušel ani záměr rehabilitace parku Lazáro Cárdenase v Bubenči. Už se zdálo, že z dřívější soutěže (2009) na "Park liberátorů" v témže místě zbyla už jen mlhavá vzpomínka hodná zapomnění. Dřívější bláznivé nápady však nyní nahradila velká vodní plocha a samozřejmě "nezbytné" sochy jihoamerických bojovníků (uvozovky znamenají ironii a to silnou). Projekt připravil za 300.000 Kč doc. Ing. arch. Luboš Pata z ateliéru Pata & Frýdecký architekti. V první verzi projektu z podzimu 2013 mělo z parku zmizet 67 stromů, po prvních ozvěnách se úbytek ztenčil na stromů 15. Zásadním zásahem do plochy parku je 678 m2 určených k "vodním hrátkám".

Vzhledem k příhodnější poloze parku (mimo rušnou dopravu) je park před školou využíván poměrně častěji, než u Evropské, v okolí žije také více lidí. Hrozba nežádané změny parku lidi z okolí nabudila, a pomohla tak vytvořit poměrně silnou místní komunitu a odtud byl už jen krůček k sepsání petice. Za měsíc se podařilo petičníkům pod nesouhlasná stanoviska se záměrem posbírat přes 1200 podpisů. Ti všichni odmítli nepřiměřené zásahy do parku a vyslovili se pro zachování jeho současného charakteru a pro pečlivou a rozumnou údržbu.

TV Barrandov: Pochybná revitalizace

Předání archů s podpisy domluvil petiční výbor přímo s kanceláří starostky na 27. května 2014. Ba co víc - přišli i redaktoři TV Barrandov, aby o petici i kauze natočili reportáž. Petičníci se připravili výtečně: kromě sebraných podpisů přišli i s věcnými argumenty k projektu a i s vyjádřením Hygienické stanice HMP. Projekt je v rozporu s platnými vyhláškami ministerstva a dokonce pracuje s vyhláškou již neplatnou! Vodu pro "vodní hrátky" nestačí měnit jednou ročně, jak projekt předkládá. Chybí-li recirkulace vody, je třeba denní kompletní vypouštění a čištění. Při recirkulaci stačí sice čištění jen týdenní, ale cirkulace musí zvládnout každou hodinu všechnu vodu v brouzdališti. A je nabíledni - to také potom něco stojí (z obecního rozpočtu), odhadem miliony ročně.

Že podrobnější informace o projektu neznala starostka Kousalíková, lze ještě pochopit. Gól do vlastní sítě si však vstřelil tiskový mluvčí Halmoši. Na pádný argument, že radnice o chystaném zásahu do parku pozdě a velmi mizivě informuje, natož aby s místními občany diskutovala, odvětil, že vše je přeci na radničním webu. Za sebou měl na internet připojený terminál, a tak výzva pozorného redaktora na sebe nenechala dlouho čekat. Tak to předveďte! Tiskový mluvčí se sám zahnal do kouta - bruslil, bruslil, ale vybruslit nebylo kam. Ostatně, mrkněte se na reportáž ve zprávách TV Barrandov sami, park přichází na scénu v čase 11:20. Ve stejný den vyšel o parku Cárdenase článek i v deníku Metro. Vzhledem k počtu podpisů bude muset obsah petice projednat zastupitelstvo MČ.

Ústní jednání stručné a krátké - řízení přerušeno

Petice jako taková nemá na územní řízení žádný dopad. Domníváme se však, že množství podpisů, její razance, vhodné načasování předání a přítomnost médií přeci jen následující vývoj územního řízení ovlivnila. Hned druhý den po odvysílání reportáže v TV v 9 hodin ráno se totiž konalo ústní jednání v rámci územního řízení. Po nezbytných úvodních formalitách si vzal slovo zástupce zadavatele - vedoucí odboru územního rozvoje Ing. arch. Beránek. Byl jako beránek a pronesl jedinou větu: Byl jsem pověřen investorem, abych požádal o přerušní řízení na potřebné doprojektování a dozpracování. Fakticky to znamená uznání chyb v projektu a očekáváme, že i ústup od megalomanie záměru. Kromě toho bylo těsně před ústním jednáním podána námitka podjatosti (investorem je MČ a o projektu v řízení rozhodují její zaměstnanci). Její projednání může trvat dlouhé měsíce.

I přes úvodní přelomový okamžik ve stručnosti zazněly připomínky účastníků řízení (sdružení i fyzické osoby), jednání tak skončilo neobvykle brzy. Shrňme ještě (kromě velkovodního díla) některé další námitky. Do parku s přírodním charakterem a možností celoročního využívání je vkládán sezónní prvek - vodní plochy - brouzdaliště. Pochybné je i zimní využití jako kluziště (led má jaksi větší objem, než voda - co by se asi stalo se stěnami bazénů?). Údajné zatraktivnení naučně-osvobozeneckou ideou soch je násilné a nemá v místě žádné historicko-společnské odůvodnění. Záměr znamená celkový úbytek zelených ploch. K plánované dosadbě (přesněji neurčených) stromů po obvodu se negativně vyjádřila Policie ČR, přesto je vyjádření přijato jako kladné, k výsadbě by tedy nedošlo. Podrobné argumenty proti záměru opět najdete v dokumentech pod článkem.

Připomeňme, že provedení úprav v parku mělo přijít obecní kasu na 20 milionů. Zajímavé je, že projekt z března 2014 předpokládá zahájení stavby již ve 2. kvartálu 2014 a dokončení hned v kvartálu 3. To je naprosto nereálné! Zdá se, že je třeba rozpustit peníze z obecního měšce ještě do voleb. Správní řízení není zdaleka u konce, a když ještě zvážíme, že na zakázku takovéhoto finančního objemu by musela radnice vypsat řádné výběrové řízení (a to je také na poměrně dlouhé lokte), rozhodně se radnice s datem zahájení stavby, natož s datem jejího dokončení, nemůže vejít do letošního roku. Leda že by byl dodavatel již znám a domluven dopředu...

Při ústním jednání došlo i k připomenutí tutlání informací o uvažovaných záměrech ze strany radnice - i když samozřejmě tyto okolnosti úředníci státní správy v územním řízení neřeší - připomenutí směřovalo spíše k přítomnému arch. Beránkovi. Jen peněz z obecní kasy, co by se tím ušetřilo: už jsou zaplacené dvě verze projektu, řízení je přerušeno kvůli dalšímu přeprojektování - kdo to uhradí? A ubývají peníze i z kapes občanů - ti totiž musejí vynakládat nemalé prostředky na zaplacení zpracování vyjádření či posudků odborníků (architektů, dendrologů, projektantů, hygieniků, ekologů), aby prokázali chyby, kterých se radnice dopouští. Spoustu času (a čas jsou také peníze) stojí také shánění podkladů, které by radnice měla přirozeně a "bez mučení" sama předkládat. Ubývají peníze, ale ubývá i ono vzácné nehmatatelné - a to je důvěra k městské části.
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

Park Evropa - z materiálů ODŽP MČ Praha 6  (soubor PDF, 8405 kB)
Park Evropa - Biologicko-dendrologické posouzení pořízené občanskými sdruženími  (soubor PDF, 6365 kB)
Park Evropa - námitky o.s. Tilia Thákurova k územnímu řízení  (soubor PDF, 315 kB)
Park generála Cárdenase - námitky Ing. Němcové k územnímu řízení  (soubor PDF, 141 kB)
Park generála Cárdenase - námitky o.s. Tilia Thákurova k územnímu řízení  (soubor PDF, 340 kB)
Vyjádření Hygienické stanice HMP k provozu brouzdališť  (soubor PDF, 371 kB)
Občané a sdružení musejí podávat žádosti, aby mohli získat kopie dokumentů. Žlutě vyznačeno: souhlasu s pořízením kopií by bylo "zasahováním do správního řízení"!  (soubor PDF, 153 kB)
Park Cárdenase - projekt: vodní prvky, situace a řez  (soubor PDF, 1773 kB)
Park Cárdenase - projekt: vodní prvky, skica a perspektiva  (soubor PDF, 3598 kB)
Park Cárdenase - projekt: umístění soch, poutače  (soubor PDF, 9260 kB)

Související odkazy:

VHE a spol.
Návrh řešení Parku Evropy na stránkách architektonické kanceláře VHE
Pata & Frýdecký architekti
Návrh řešení parku Cárdenase ateliéru Pata & Frýdecký (je třeba najít v horní liště)
TV Barrandov
[27. 5. 2014] Naše zprávy v TV Barrandov. Reportáž Místo stromů betonová brouzdaliště, začíná v čase 11:20
TV Barrandov
[28. 5. 2014] Naše zprávy v TV Barrandov. Reportáž Kritizovaná zakázka zastavena, začíná v čase 20:15
Deník metro
[27. 5. 2014] Deník Metro: Obyvatelé Prahy 6 se bojí o osud parku, sepsali petici