Praha 6 ztrácí tvář

Šestka: ve stínu malebných obrázků ze života změny územního plánu: Strnadovo zahradnictví, dispečink Malovankazveřejněno: 23. července 2012
značky: Břevnov | Střešovice | Veleslavín | Vokovice | Malovanka | magistrát | úřad MČ | územní plán | veřejný prostor | výstavba | zeleň | Strnadovo zahradnictví

Podobně jako jiná čísla radničního časopisu Šestka nabídlo i číslo červnové řadu přívětivých článků ze života školek, škol, strážníků i seniorů. Po čase se mezi tím vším objevila i malinká informace týkající se změn územního plánu.

Posuďte sami titulky článků červnové Šestky. Do parku a zámečku se po letech vrátil život. Do školek v září opět nastoupí víc dětí. Záhony studentů již kvetou. Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma. Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života. Studenti se budou učit v zelené učebně. Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy. A tak dále a tak dál...

Mimořádného prostoru se dostalo tentokrát reklamě - zabírá bezmála třetinu celého časopisu. Naproti tomu sdělení o posledně schválených změnách územního plánu vyzbyla pidiplocha stěží 3 %. Čtenáři se ve stručnosti dozví, že se chystá výstavba multifunkčního operačního dispečinku na Malovance nad portálem Strahovského tunelu, a namísto zeleně Strnadova zahradnictví vyrostou byty... I návod kam a jak pro cestovní pasy zabírá v časopise větší prostor!

Plocha nad ústím Strahovského tunelu byla určena dříve pro zeleň městskou a krajinnou (ZMK), v článku se hovoří jen o "zatravnění", potom je snad výstavba na této ploše přijatelnější. Hořce úsměvná je úvaha, že úbytek ZMK nahradí "pokrytí" mimoúrovňové křižovatky zelení. Dlouhá léta pěla radnice na MÚK Malovanka ódy, před volbami 2010 přijala projekt zazelenění - dnes je ve hře varianta "labyrint". Křižovatka za více než miliardu na nezbytné úpravy spolkne dalších 100 miliónů. Škoda, že dříve při plánování "mísy špaget" nebyli projektanti a úředníci při schvalování prozíravější. Je ale jisté, že zazelenění sníží prašnost, hluk i emise.

Oproti pozemku u tunelu je plocha Strnadova zahradnictví nepoměrně větší (téměř 6 hektarů), avšak jeho zástavbě je věnován také pouze jeden odstaveček - což odpovídá asi 1/12 plochy článku o změně ÚP: "Další změna územního plánu umožňuje bytovou výstavbu v lokalitě bývalého Strnadova zahradnictví ve Veleslavíně. Výhledově by zde měl vzniknout obytný komplex s centrálním náměstím a parkem. Oproti původním návrhům zastupitelé výrazně snížili kód míry využití území na stupeň C. Charakter zástavby by tak měl odpovídat spíše činžovním vilám." Trošku zavádějící je slovo výrazné u snížení míry využití území - jak je vidět z přiloženého obrázku, změna požadovala míru využití C a D.

Občane, pokud tě zajímá více - např. počet nových obyvatel, nezbytné příjezdové trasy a související zatížení místních komunikací, nedozvíš se z radničních zdrojů nic. Také proces schválení této změny ÚP (Z-2590) zastupitelstvem HMP by vydal na samostatný článek; schválení proběhlo taktak na hraně zákonných postupů, spíše až za touto hranou. Případ Strnadova zahradnictví dokumentuje bohužel dnes běžný postup: chceš-li postavit byty či jiný komplex, kup zelenou plochu, třeba zahradnictví, zastupitelé už ti pomohou.

Není tajemstvím, že v opuštěném Strnadově zahradnictví se usídlili bezdomovci. To ostatně říká i vedoucí územního rozvoje ÚMČ Praha 6 Ing. arch. Bohumil Beránek, podobně je zmiňováno i jinde - též v samotné dlouho tajené dřívější verzi projektu ("útočiště bezdomovců, markomanů..., strach místních lidí"), radnice nikdy neopomene tento argument použít - podle ní bezdomovce vyžene a klid místních nastolí jedině zástavba území.

K tomu si všimněte článku ve stejném čísle Šestky Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět: "Je všeobecně velmi málo známo, že z vlastnictví pozemků plynou kromě práv také jisté povinnosti. A to nejen udržovat na svém pozemku čistotu a pořádek (dle Zákona č. ...) ... Povinnost vlastníka pozemků pečovat o dřeviny na něm je dána zákonem č...."  Nezdá se, že by se majitel pozemku - společnost Devo Group - o pozemek nějak výrazně starala, natož aby byla kvůli jeho stavu případně radnicí pokutována.

Obsahu radničních novin se již dlouho věnuje sdužení Oživení a o.p.s. Otevřená společnost. Doufejme, že nedávno přijatá změna tiskového zákona (měla by platit od ledna 2013) bude znamenat i vyváženější obsah našeho radničního periodika.
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

Časopis Šestka, červen 2012  (soubor PDF, 4772 kB)
Zdroj: Šestka
Doporučení pro vydávání periodik samosprávami, Oživení 2006  (soubor PDF, 4692 kB)
Zdroj: Oživení
Diplomová práce z Filozofické fakulty ZČU analyzuje několik čísel časopisu Šestka z roku 2006  (soubor DOC, 1965 kB)