Praha 6 ztrácí tvář

Špejchar: radnice připouští úvahy o "nové formě" zástavby

Otázky a odpovědi web Prahy 6, 23. srpna 2012

zveřejněno: 10. září 2012
značky: Bubeneč | Letná | Špejchar | památky | úřad MČ | výstavba | Lordship

V radničních "otázkách a odpovědích" padl dotaz na výstavbu objektu Lordshipu na Špejcharu. Přebíráme odpověď radního Pekárka a přidáváme několik obrázků s komentáři k zaslané odpovědi.

OTÁZKA:
Vážený pane inženýre,
obracím se na Vás s dotazem, který se týká plánované výstavby multifunkčního objektu s názvem Letná Business Centre v prostoru mezi křižovatkou Špejchar a ulicí U Vorlíků v Praze 6 - Bubenči. Již v minulosti se investor, společnost Lordship, snažil narušit svým developerským projektem památkově chráněnou, klidovou a rezidenční zónu. Dne 13. května 2011 nebyl tento developerský projekt akceptován, viz čj. ÚRM 3285/11, Ing. arch. Beránková. Zhruba po roce od tohoto rozhodnutí se opět velmi vážně hovoří o realizaci této stavby. Proto Vás žádám o relevantní sdělení zda je v současné době tento projekt ve fázi projednávání ÚMČ Praha 6 resp. Útvaru rozvoje hl.m. Prahy či již byly učiněny kroky v souvislosti se stavebním řízením a pokud ano s jakou argumentací developera.
 
Děkuji Vám, Ing. Petr Nedošínský
[26.07.2012 - 11:38]

ODPOVĚĎ:
Vážený pane Nedošínský,
záměr investora o dostavbu území vymezeného ulicemi Milady Horákové, Pelleova, tělesem žel. dráhy a ulicí U Vorlíků sahá již do roku 2001. Od této doby se projekt stále vyvíjí. Původní překážkou byly nedořešené majetkoprávní stavy, dále respektace stavební závěry z hlediska záměru výstavby MO a zahloubení Buštěhradské dráhy i vlastní forma objektu. Původní záměr byl mechanickým opakováním desky obytného objektu tzv. „Molochov“, bez dalšího architektonického formování. To bylo také důvodem původního negativního vyjádření MK ČR ke stanovisku památkářů. V současné době byla již vyřešena majetkoprávní situace a značně postoupila realizace MO v tomto úseku.

Městská část se zástavbou této lokality zabývala na mnoha jednáních v různých orgánech MČ P6. HMP rozšířilo území v rámci zpracování Urbanistické studie Hradčanská - Špejchar o předmětnou část. Tato studie se po projednání stala Územně plánovacím podkladem pro celé řešené území. Dle platné ÚPD je toto území stabilizováno jako smíšené s maximálním podílem hlavní funkce v rozsahu do 60% celkové kapacity objektu. Zároveň studie stanovila i další regulační podmínky. Výjimku z tohoto ustanovení může vydat pouze garant ÚPD, tj. Hlavní město Praha, nikoli MČ P6.

Musíme bohužel konstatovat, že téměř půlstoletí vyhlášená stavební závěra (podél předpokládané trasy MO) zasáhla i tuto vilovou část a bezesporu je jedním z důvodů její postupné devastace. K dnešnímu dni lze již velmi obtížně počítat s obnovou jednotlivých vil a je spíše nezbytné připustit úvahy o nové formě zástavby. Se současným stavem vil nejsme, asi stejně jako Vy, spokojeni a je to ostudou majitele.

V březnu 2011 se zabývala KÚR studií na zástavbu předmětných sedmi pozemků při ul. Milady Horákové – „Letná Bussines Centre“ se závěrem požadavku doložení souladu s ÚPD. V současné době na radnici Prahy 6 nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k aktualizaci vyjádření vydaných v minulosti MČ Praha 6 k uvažované zástavbě. Žádné správní řízení nebylo zahájeno a tudíž i žádné povolení nebylo dosud vydáno.
 
S pozdravem
 
Ing. René Pekárek, CSc.
zástupce starostky
[23.08.2012]
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Zadání US Hradčanská - Špejchar, leden 2001  (soubor PDF, 80 kB)
Zdroj: MHMP
Usnesení RMČ k US Hradčanská - Špejchar (10.11.2004)  (soubor DOC, 15 kB)
Zdroj: Praha 6
Usnesení RMČ k US Hradčanská - Špejchar, příloha (10.11.2004)  (soubor DOC, 33 kB)
Zdroj: Praha 6
Celkové vyhodnocení US Hradčanská - Špejchar (únor 2006)  (soubor DOC, 152 kB)
Zdroj: MHMP
Usnesení RMČ k vyhodnocení US Hradčanská - Špejchar (28.6.2006)  (soubor DOC, 32 kB)
Zdroj: Praha 6
Zápis z jednání Komise územního rozvoje při Radě městské části Praha 6 (29. 3. 2011)  (soubor PDF, 30 kB)
Zdroj: Praha 6
Nesouhlasné stanovisko Útvaru rozvoje HMP k Letná Business Centre 13.5.2011  (soubor PDF, 1046 kB)