Praha 6 ztrácí tvář

Zachovejme Zámek Veleslavín a jeho park! Aktuální dění.zveřejněno: 7. října 2018
značky: Veleslavín | památky | parky | veřejný prostor | Veleslavínský zámeček

Žhavým tématem v Praze 6, zvláště potom v oblasti Veleslavína a Vokovic, je osud jedinečného areálu Veleslavínckého zámečku. Dosud státnímu majetku hrozí veřejná dražba.

Historie

Zámek Veleslavín je jednopatrová barokní stavba, zřejmě od K. I. Dienzenhofera z let 1730-1750. Vznikl u středověké vesnice v sedle na vrcholku mělkého bažinatého údolí směřujcímu na východ, nyní do centra. Původní statek byl po staletí majetkem Břevnovského kláštera, v jehož zakládací listině z roku 993 byl poprvé zmíněn. V roce 1910 získali zámeček bratranci MUDr. Leo Kosák a MUDr. Oskar Fischer, kteří zde zřídili plicní sanatorium. Jeden z nich odhalil Alzheimerovu nemoc, paralelně s Azeimerem, ale oba zahynuli v koncentračním táboře. Za 2. světové války byl celý objekt vyvlastněn. V roce 1951 byl zámek převeden na Československý stát. Od té doby až po současnost sloužil opět zdravotním účelům. V areálu sídlila pneumologická klinika, která byla později přemístěna do FN Motol. Budova zámku je od roku 1964 zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek ČR, ostatní tři budovy a park jsou památkově chráněná oblast.
 
Nyní je v nájmu do konce listopadu Canadian Medical Care (dále CMC).

Současnost

V minulosti byl zámek s parkem dominantou otevřené krajiny, ted začíná být naopak jediným nezastavěným zeleným prostorem, ostrovem v mohutně zastavěném a čím dál tím víc zasatavovaném okolí
 
Nyní zámek reprezentuje klidový protipól hustě zastavěné oblasti s předimenzovanou dopravou. To co v místě zcela chybí, je klidný kultivovaný veřejný prostor v historickém kontextu, lokální centrum oblasti, park a veškeré veřejné sociální vybavení. A přitom zde máme zámek s parkem. Jak máme vysvětlit státu jeho veřejnou prospěšnost?  Jak podat důkaz něčeho tak zjevného?
 
Zámeček s přilehlým areálem je srdcem Starého Veleslavína, který je stále krásný.  Zámek bezprostředně navazuje na historické jádro Veleslavína. Se zámečkem bude lokalita tepat a žít, nebo se stane bezduchou. Buď bude oblast šperkem, nebo hustou neprůchozí "sídelní kaší".

V bezprostřední blízkosti Starého Veleslavína, který má stále zbytky urbanismu středověké vesnice s přízemními nebo patrovými stavbami, ale bez náměstí nebo centra i bez menších center, bylo přivedeno spádové metro pro mimopražské a pro obsluhu letiště, nešťastně "ukončené" v obytné zástavbě. V jeho blízkosti je dále autobusové nádraží, rušná Evropská třída, která vytváří fyzickou i psychickou bariéru oblasti. Centrum obce zabírá neprůchozí rozrůstající se prodejna aut, má se stavět nová Buštěhradská dráha, doslova ve vzduchu visí silniční estakáda na Petřiny. Staví se v předimenzované hustotě v areálu nezákonně zbořené "lidušky", tedy Vily Charlotty Masarykové. Je plánována hustá až šestipatrová zástavba v areálu bývalé teplárny Veleslavín, a to bez dostatečné sociální infrastruktury (zatím 150 bytů, jedna školka, 300 nových aut?). Zastavovat se mají plochy Strnadova zahradnictví i plochy podél současné trati Buštěhradské dráhy. V novém Metropolitním plánu jsou plánovány dvojnásob vysoké budovy než stávající výškové panelové domy podél Evropské třídy a to okolo veleslavínského nádraží až ke Džbánu. Nový metropolitní lán, projde-li, v podstatě neklade na novou zástavbu požadavek infrastruktury a občanského vybavení.

V současné době vlastní zámek stát, za který jedná Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM), který je podřízený Ministerstvu financí ČR (MFČR). ÚZSVM chce hned v listopadu 2018 zámek prodat formou dražby, kdy jediným hodnotícím kritériem je cena. Areál je dle sdělení ÚZSVM a MFČR pro stát nepotřebný.
 
Ptáme se - jako občané - jak je možné, že jediným hodnotícím kritériem státu je cena? Jak je možné, že stát upřednostňuje přímý finanční zisk před veřejným zájmem? Developeři nezajistí veřejné vybavení pro desítky tisíc nových obyvatel, jejich jediným zájmem je zisk a současná legislativa to u nás bez dalšího umožňuje.

Jaký je právní pohled na dražbu zámku za účelem zisku?

Zákon sice říká, že vhodný zájemce o koupi se zjistí výběrovým řízením, ale neříká, že jediným nebo primárním kritériem má být výše nabídnuté ceny.  Zákon říká, že výběr má být proveden efektivně, transparentně a podle předem stanovených kritérií. Veřejná dražba není ani efektivní, ani transparentní. Stát po dražbě nemá žádnou další možnost ovlivnit, jak se s vydraženou nemovitostí naloží. Smysl fungování státu přitom není v tom, aby získal co nejvíc peněz, to je smysl podnikání.
 
V zákoně o majetku ČR je uvedeno, že majetek státu se má využívat samozřejmě k plnění funkcí státu a dále k zajišťování veřejně prospěšných činností. Pokud tedy dojde k výběrovému řízení, je potřeba ustanovit kritéria zohledňující veřejně prospěšné činnosti. V dražbě se taková kritéria nezajistí.

Dražbu zákon připouští jako doplňkový způsob prodeje. Takový prodej je ale z principu dražby vhodný pro takový majetek, kdy je státu úplně jedno, co se následně s touto věcí stane. To ale nemůže být u nemovitosti, která je kulturní památkou, v centru hustě zastavěné oblasti, kde se má stát snažit, aby jeho majetek sloužil k zajišťování veřejně prospěšných činností.
 
CMC má z důvodu nájemní smlouvy z roku 2010 v užívání budovu zámku, od 2011 také všechny další objekty v areálu. V této době nemovistosti chátraly a stát se tedy řadu let vůbec nestaral o to, aby se hodnota jeho  majetku (budov) nesnižovala. Stát mohl v tuto dobu nemovitosti buď opravit nebo pronajmout. Proč je ale pronajímal?

Cena zámku byla vyhodnocena dle aktuálního znaleckého posudku na 318.000.000 Kč. Následuje ale cena na rekonstrukci a následně na provoz. Na tyto částky Praha 6 nedosáhne, je potřeba, aby byl zámek převeden na hlavní město Prahu. V tomto okamžiku je zcela zásadní dražbu odložit nebo zrušit, aby Magistrát mohl vypracovatna zámek smysluplný projekt pro sociální a veřejné účely se zachováním parku a jeho zeleně pro veřejnost.
 
Obyvatelná je jen hlavní památkově chráněná budova, ostatní tři budovy jsou ve stavu zralém na celkovou rekonstrukci. Všechny budovy se nacházejí v historickém parku rozsahu tří hektarů se vzrostlými stromy, obklopeném zdí a ze dvou stran za zdí pěšími mlatovými cestami.
 
V současném územním plánu se celý areál zámeku nachází v ploše označené jako VV, tedy veřejné vybavení, bude-li platit současný návrh nového Metropolitního plánu Prahy, veřejné vybavení zde nebude.

Budoucnost

Aktuality


Veronika Zapletalová
spolek Hradní potokKomentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

Zámek Veleslavín - právní posouzení a stanovisko  (soubor PDF, 125 kB)
[20. 9. 2018] Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 - deklarace zájmu a areál a požadavek zachování veřejného vybavení  (soubor PDF, 60 kB)
Zdroj: Praha 6
[20. 9. 2018] Stenozáznam jednání ZMČ MČ P6 - části týkající se Veleslavínského zámečku  (soubor PDF, 1630 kB)
Zdroj: Praha 6
[10. 9. 2018] Usnesení Rady MČ Praha 6 - deklarace zájmu o Veleslavínský zámek, požadavek zachování VV, důvodová zpráva  (soubor PDF, 231 kB)
Zdroj: Praha 6
[9. 4. 2018] Národní památkový ústav ze zájmu o objekt zámečku ustoupil.  (soubor PDF, 206 kB)
[19. 6. 2017] Podklady k žádosti NPÚ o převod areálu Veleslavínského zámečku  (soubor PDF, 3608 kB)
[19. 6. 2017] Informace NPÚ k žádosti o převod areálu Veleslavínského zámečku  (soubor PDF, 187 kB)
[19. 4. 2017] Projevení zájmu Národního památkového ústavu o areál Veleslavínského zámečku  (soubor PDF, 169 kB)
[6. 3. 2017] Nabídka Veleslavínského zámečku od ÚZSVM pro Národní památkový ústav  (soubor PDF, 121 kB)
Definice veřejného zájmu pro účely bezúplatného převodu na samosprávu  (soubor PDF, 189 kB)
Zákon č. 2019/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  (soubor PDF, 374 kB)