Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - podle data

18. července 2010 13.23 přidat komentář Hrozí sesuvy i při ražbě metra? Lidé se bojí o své domy (článek)
Třetí propad půdy při stavbě tunelu Blanka znovu vyburcoval i odpůrce ražby tunelu na prodloužení metra pod Červeným vrchem.
18. července 2010 13.16 odpovědětRE: Hrozí sesuvy i při ražbě metra? Lidé se bojí o své domy (občanské sdružení Červený Vrch)
Tento problém vůbec nemusel vzniknout, kdyby projektant z nepochopitelného důvodu svévolně neodklonil trasu v rozporu s Územním plánem přímo pod všechny 14 patrové výškové obytné domy na Červeném Vrchu a stavební odbor Praha 6 na takovou zhůvěřilost vydal Územní rozhodnutí v rozporu se zákonem, neboť nebylo vydáno se stanoviskem dotčeného orgánu OÚPMHMP jak ukládá stavební zákon §6 odst.e).

V aktuální platné závazné části Územního plánu po vydání změny Z1344/00 je totiž trasa schválena v bezpečné zóně cca 100m od těchto domů!!!

To, že takto "navržená trasa prochází poddolovaným územím" je mj.obsaženo v "Doprovodné části dokumentace" Metroprojektu z 06/2008 č.4460001062201. Metrostav si však paradoxně ústy svého mluvčího dovolí tvrdit, že "nemá k dispozici informaci, že by v trase staré báňské dílo existovalo".

Dále si stačí mj. prostudovat alespoň inženýrsko geologické poměry - písm.f) v textu:
www.monet.cz
"Při průzkumu ve Vokovicích byla zjištěna stará důlní činnost na železné rudy v šáreckých břidlicích, jejíž rozsah si vynutil úpravu zastavovacího plánu v z. části sídliště Červený vrch"!!!

Více info: oscv.webnode.cz