Praha 6 ztrácí tvář

EIA na Ledního medvěda

zveřejněno: 18. listopadu 2012

Další informace: Informační systém EIA
značky: Bubeneč | Dejvice | Kulaťák | úřad MČ | veřejný prostor | výstavba | Line - Lední medvěd

Na výstavě před Skleňákem byla radnicí prvně odhalena podoba budovy PPF. Mezitím se už na Ledního medvěda rozběhla EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Nahlédněte, co obsahuje.

Kompletní dokumentaci si můžete stáhnout z odkazu uvedeného v záhlaví. Do řízení EIA je možné podat písemná vyjádření, a to příslušnému úřadu - Odboru ochrany prostředí HMP, oddělení posuzování vlivů naživotní prostředí, na pracoviště v Jungmanově ulici 29/35 a to do 20. listopadu 2012. Návod jak na to, najdete na stránkách Arniky.

V okolí Kulaťáku se chystá více záměrů. Bohužel nikdo neposuzuje jejich vliv dohromady. Navíc na budovu vedle Diplomatu - Evropská 11 (poslední název Terminal) - MČ Praha 6 nepožaduje, aby toto posouzení vůbec proběhlo, jsme zvědavi, jak se vyjádří v případě medvěda.Přidat do fóra komentář ke článku
Připojené dokumenty:

[30. 10. 2012] EIA: Vyjádření vedoucího odboru územního rozvoje Ing. arch. Bohumila Beránka ke způsobu zastavění pozemku  (soubor PDF, 96 kB)
Zdroj: Informační systém EIA
[30. 10. 2012] EIA: Vyjádření veoucího odboru výstavby Ing. Malotina k posouzení souladu záměru s platným ÚP  (soubor PDF, 160 kB)
Zdroj: Informační systém EIA
Územní plán - tabulka míry využití území  (soubor PDF, 467 kB)
Zdroj: Geoportál Prahy


Přidat do fóra komentář ke článku