Praha 6 ztrácí tvář

Co dál s parkem Thákurova? Známe výsledky ankety!zveřejněno: 17. července 2014
značky: Dejvice | úřad MČ | zeleň | životní prostředí | alej Thákurova

Zkraje prázdnin se u vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí (ODŽP) ing. Dany Charvátové sešli zástupci spolků k diskuzi nad dalším vývojem parku v Thákurově ulici. Přitom se dozvěděli, jak se vyjádřili lidé v anketě vyhlášené městskou částí k úpravám cest a mobiliáře a změnám v parkování.

Kdo sleduje dění o lipové aleji v parku Thákurova, zná jistě i občanské sdružení Tilia Thákurova. Že "tilia" znamená v češtině "lípa", netřeba snad uvádět. Sdružení se dlouhodobě snaží o zachování výjimečné čtyřřadé lipové aleje a engelovské podoby parku pod korunami lip. Ač sdružení m.j. nabídlo magistrátu na řádné ošetření lip rovný milion Kč a převzalo dle výzvy někdejšího náměstka J. Noska (ODS) plnou odpovědnost za stromy. MHMP však vše dementoval a odmítl, a tak alej v posledních letech znatelně prořídla a kdysi úchvatný "zelený tunel" tvořený korunami lip je už minulostí. O některých událostech v parku jsme informovali již dříve. Informovali jsme např. i o žalobě na nezákonné rozhodnutí o povolení k vykácení téměř poloviny parku, ta však stále leží již od ledna 2012 na Městském soudu v Praze.

Nutno podotknout, že iniciátorem setkání na radnici byla Ing. Charvátová. Kromě sdružení Tilia Thákurova se tentokrát zúčastnili i někteří zástupci koalice "Společně pro Šestku".  Ač byl tématem schůzky hlavně park v Thákurově, řeč se svezla i na další parky a na problematiku zeleně vůbec, na nepříliš fungující spolupráci šestky, města a TSK. Bohužel v těchto vztazích je prý pozice ODŽP poměrně chabá, v kompetenci odboru je pouze "běžná údržba cestiček, doplnění mobiliáře" a podobně, bohužel odbor "nic koncepčního neřeší". Navíc i na to má omezené prostředky (nabízí se poznámka o desetimilionech na "inovativní stavební záměry" v jiných parcích v rozpočtu Prahy 6). Co se týče parku Thákurova, došlo v roce 2013 zcela v rozporu s celoměstskou Koncepcí péče o zeleň k roztržení parku, kdy vnější řady lip s černou stavbou parkovacích stání spravuje nadále TSK, zatímco zbylý trávník s vnitřními řadami nově spravuje MČ P6. Proto považujeme za důležité prohlášení ing. Charvátové na schůzce, že MČ P6 již požádala o svěření do správy i vnějších řad stromů, tj. dojde opětovně ke sjednocení parku. To je základním předpokladem řádné, kontrolovatelné péče.

Globální pohled na Zelený pás Dejvic

Ještě dříve, než začala debata nad anketou k parku v Thákurově, přednesli zástupci sdružení svůj pohled na problematiku. Park Thákurova je součástí Engelova velkorysého urbanistického konceptu městské zeleně, který probíhá od Stromovky okolo centrální zástavby Dejvic prakticky až k Pražskému hradu. Toto je naprosto zásadní téma.  V současné době je zelený pás segmentován na jednolivé zelené plochy. To není dobré. Problematice zeleného pásu Dejvic se budeme věnovat v některém z dalších článků.

Zanedbaná údržba

Stav aleje v Thákurově ulici je poznamenán dlouhodobě špatnou péčí. Stromům nesvědčí asfalt mezi vnějšími a vnitřními řadami stromů. Namísto údržby předložila TSK během posledních let několik žádostí o kácení různých počtů lip. Kromě kácení jsou prořezávány i zbylé lípy, místo větví zůstávají pahýly, navíc bez náležitého ošetření. Na schůzce bylo poukázáno, že ani nově vysazené lipky nemají na růžích ustláno. Čerstvě zasazené v době horka nebyly dostatečně zavlažovány. Některé jsou vysazeny poměrně mělce. Výchovné řezy nejsou provedeny dostatečně kvalifikovaně. Popruhy, které nově vysazené stromky přidržují, nejsou včas uvolňovány a poškozují kmeny. Stromy mají poškozené báze kmenů. Zavlažovací hadice nemají kryty, jsou zanášeny, pokud k zavlažování dojde, není tak účinné.

Nepovedená anketa

V posledním období se ocitly na prahu uskutečnění (započatá územní řízení) radniční záměry investovat desetimiliony na podivná "zvelebení" (uvozovky znamenají hlubokou ironii) několika parků (Cardenas, Evropa, Vokovice). Po velmi negativních odezvách místních obyvatel bylo projednávání těchto záměrů přerušeno, místní radikálně tyto nápady odmítli, zřejmě také proto, že se jich nikdo předem na nic neptal. V parku dalším, v Thákurově, mělo dojít k úpravám poměrně menšího rozsahu, i co se výše investic týče (MČ vyčlenila na úpravy milion Kč). Ať byly důvody jakékoliv (souvislost s předchozími parky se velmi nabízí), vzešla z dílny radního Záruby k parku v Thákurově ulici anketa. A moc se nevyvedla.

Lidem byly předloženy dvě varianty, A a B. A v podstatě zachovává současný stav, B doplňuje do parku keramické sedací objekty. Varianty byly nevyvážené, graficky zpracované rozdílným způsobem. V doprovodných textech byla velmi neurčitá vyjádření, bez opory v grafice ("Po celém prostoru zeleně budou doplněny nové lavičky" - Kolik? Jakých? Kde přesně?). Ve variantě B je údajně "dosaženo zvýšení výměry travnaté plochy, jak je možno vidět na obrázku". Z obrázků je tomu zjevně naopak. A kdyby snad se někdo pídil, kolik zlaťáků bude potřeba vysypat z obecní kasy na jednotlivé varianty, nedopídí se. Anketa žádá porovnat neporovnatelné...

Slovo "park" je blízké slovu "parkování", avšak spolu příliš neladí. V parku se parkovat nemá ;-) Snad proto v jakési druhé části ankety jsou předloženy tři varianty budoucího možného parkování (dosud ve vnějších lipových alejích). Možnosti byly: C: všechna auta vyparkovat, D: vše zachovat, E: vyparkovat polovinu. Bez nákresu, bez uvedení, kde vyparkovaní (převážně místní) zaparkují. V závěru ankety jsme přesvědčováni, že má radnice "zájem na tom, abyste vy, občané, byli maximálně spokojeni". Hlasovat mohli zájemci mejlem, či sepsat list a utratit za poštovné.

Jak anketa dopadla?

Podle sdělení Ing. Charvátové se ankety se zúčastnilo 64 občanů, resp. dorazilo 64 odpovědí. Snad lze za nimi vidět i těch 64 občanů. Anketa v podstatě nic  nevyřešila, o ničem nerozhodla. Tady jsou jednotlivá čísla k anketním otázkám, v závorce stručná charakteristika té které odpovědi. Podle součtu poznáte, že ve 14 případech nebyla z parkovacích možností C, D, E vybrána žádná. Jsme zvědavi, jaké závěry z těchto čísel autor ankety - radní Záruba - vyvodí.
 
A 33 (zachovat stav zeleně, zachovat cesty a lavičky)
B 31 (vlnitá cesta, nové keramické sedačky)
C 19 (vyparkovat všechna auta)
D 25 (parkovánní zachovat)
E 6 (vyparkovat polovinu aut)

Závěrem

Jsme rádi za vůli vedoucí ODŽP Ing. Charvátové k setkání se zástupci spolků. Podle jejích slov zůstane podoba cest nezměněna, budou opraveny lavičky. Jako důležitou jsme si odnesli informaci o snaze MČ P6 ke zjednocení celé plochy parku a převzetí péče jeho vnější části od TSK. Občanská sdružení a spolky se do budoucna budou nadále snažit, aby byl park Thákurova a i parky další řešeny v kontextu řešení celého zeleného pásu Dejvic; tato problematika spadá do kompetence odboru územního rozvoje, příp. magistrátu.

Za občanská sdružení se schůzky zúčastnili:
Marie Jelínková a Lucie Tutrová, Tilia Thákurova
Vladan Hodek, Šárecké údolí
Irena Vočková, Via Praha 6
Jirka Škvor, Praha 6 ztrácí tvář
za jejichž přispění byl text článku vytvořen

  
 
Doplnění 31. 8. 2014: O anketě píše zářijová Šestka, přeštěte si k tomu náš komentář na FB.Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Odborný znalecký posudek Ing. Vanžury, srpen 2013. Zhodnocení stavu nové výsadby.  (soubor PDF, 1709 kB)
Odborný znalecký posudek Ing. Vanžury, prosinec 2012. Vyhodnocení pěstebních opatření TSK  (soubor PDF, 5514 kB)
Koláčková atelier: Úpravy veřejného prostranství Thákurova ul., výtvarně architektonická studie  (soubor PDF, 1531 kB)
Zdroj: Atelier Alexandra Koláčková
Anketa k parku Thákurova. Občané - návštěvníci radnice - si ji mohli vyzvednout v radnici na recepci.  (soubor PDF, 838 kB)
Zdroj: Praha 6