Praha 6 ztrácí tvář

Alej Thákurova - zbytečné pokácení 10 stromů

zveřejněno: 1. června 2012
značky: Dejvice | parky | úřad MČ | zeleň | životní prostředí | alej Thákurova

Po menší prodlevě přinášíme několik informací dokreslujících případ lip v Thákurově ulici. Zbytečně bylo pokáceno 10 stromů, okologická újma je asi 8.000.000 Kč. Náhradní výsadba není v dobrém stavu.

Přidat do fóra komentář ke článku
Připojené dokumenty:

Radniční leták v roce 2008 - Nedopusťte zbytečné kácení!  (soubor PDF, 789 kB)
Žaloba se žádostí o přiznání odkladného účinku (4. 1. 2012)  (soubor PDF, 158 kB)
Stručné (!) yjádření žalovaného k návrhu přiznání odkladného účinku (13. 1. 2012)  (soubor PDF, 122 kB)
Replika na vyjádření žalovaného (MHMP) k podané žádosti o přiznání odkladného účinku (18. 1. 2012)  (soubor PDF, 83 kB)
Usnesní soudu o nepřiznání odkladného účinku (23. 1. 2012)  (soubor PDF, 550 kB)
Vyjádření mluvčího TSK "...12 pokácených lip bylo dendrology označeno za nemocné ... byly uvnitř duté, vyhnilé..." (24. 3. 2012)  (soubor PDF, 137 kB)
Reakce o.s. Tilia na vyjádření mluvčího TSK (25. 3. 2012)  (soubor PDF, 53 kB)
Vyjádření znalce Ing. Reše ke stavu pokácených lip (28. 3. 2012)  (soubor PDF, 999 kB)
Vyjádření znalce Ing. Vanžury (30. 3. 2012)  (soubor PDF, 9 kB)


Přidat do fóra komentář ke článku