Praha 6 ztrácí tvář

Podané připomínky ke Konceptu územního plánu HMPzveřejněno: 7. ledna 2010
značky: magistrát | úřad MČ | územní plán | životní prostředí | Břevnovská radiála | Strnadovo zahradnictví

Přinášíme přehled podaných připomínek ke konceptu ÚP, které se týkají Prahy 6. Přečtěte si dokumenty podané na magistrát veřejností i radnicí městské části.

Pokud jste také podávali na magistrát připomínku či námitku, rádi ji zde či její část zveřejníme. Rádi umístíme i další dokumenty, týkající se ÚP.


[27. 11. 2009] Věcně shodné připomínky podané zástupcem veřejností paní Matouškovou  (soubor PDF, 75 kB)
Námitky zástupce veřejnosti Veleslavín - Vokovice - Dejvice  (soubor PDF, 172 kB)

Podané připomínky se týkají následujících oblastí Vokovic, Veleslavína a Dejvic:

Věcně shodné připomínky podané Občanským sdružením přátel Hendlova dvora  (soubor PDF, 332 kB)

Podané připomínky obsahují jednak systémové výtky ke konceptu, další se týkají místního vymezení činnosti občanského sdružení:


Námitky zástupce veřejnosti - parčík Střešovice  (soubor PDF, 47 kB)
Věcně shodné připomínky - parčík Střešovice  (soubor PDF, 109 kB)

Současný parčíků mezi ulicemi Ve Střešovičkách a Na Petynce je obytnou plochou


Námitky zástupce veřejnosti - umístění portálu Břevnovské radiály u kláštěra  (soubor PDF, 142 kB)
Věcně shodné připomínky - umístění portálu u kláštěra a jiná trasa Břevnovské radiály  (soubor PDF, 2455 kB)
Námitky zástupce veřejnosti - územní rezerva pro jinou trasu Břevnovské radiály  (soubor PDF, 45 kB)

Břevnovská radiála má být jednou z nejzatíženějších komunikací Prahy


Námitky zástupce veřejnosti - nová dráha letiště a Pražský okruh  (soubor PDF, 145 kB)
Věcně shodné připomínky - nová dráha letiště a Pražský okruh  (soubor PDF, 100 kB)

Podmínky rozšíření letiště a vedení PO přes Suchdol


Námitky zástupce veřejnosti - zahrádková osada Jenerálka  (soubor PDF, 99 kB)
Věcně shodné připomínky - zahrádková osada Jenerálka  (soubor PDF, 92 kB)
Věcně shodné připomínky - zahrádková osada Ořechovka  (soubor PDF, 60 kB)

Nový ÚP ohrožuje zahrádkové osady


Městská část Praha 6 a koncept nového ÚP

Městská část Praha 6 předložila veřenosti KÚP na "výstavě" v NTK 3. - 4. prosince, kde vyslechla i názory občanů a věnovala projednání konceptu ÚP mimořádné zastupitelstvo 7. prosince, ze kterého vzešlo nýsledující usnesení:


Vyjádření Městské části Praha 6 ke konceptu ÚPn HMP  (soubor DOC, 11 kB)
Příloha A) k vyjádření - vlastní přípomínky  (soubor DOC, 208 kB)

Ve vyjádření jsou jednak připomínky systémové,  připomínky k závazné části a připomínky k řešení jednotlivých lokalit. Některé jsou označeny jako zásadní.


Příloha B) k vyjádření - vyjádření k námětům občanů  (soubor DOC, 178 kB)

Radnice se vyjádřila k námětům občanů a institucí Prahy 6, které obdržela jako kopie oficiálně podaných připomínek na magistrát. Komise územního rozvoje ke každému přidala svoje stanovisko (podporuje a připojuje se, podporuje, nezaujímá stanovisko, nepodporuje, zásadně nesouhlasí). Náměty se sešly různé - od drobných (využití malých pozemků) až po zásadní typu prodloužení metra. Je otázka, nakolik uvedené hodnocení může ovlivnit zpracování připomínek magistrátem.

Pokud to alespoň trošku čas dovolí, pokusíme se na těchto stránkách územnímu plánu věnovat, hlavně souvislostem v konkrétních lokalitách.

Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[27. 11. 2009] Věcně shodné připomínky podané zástupcem veřejností paní Matouškovou  (soubor PDF, 75 kB)
Námitky zástupce veřejnosti Veleslavín - Vokovice - Dejvice  (soubor PDF, 172 kB)
Věcně shodné připomínky podané Občanským sdružením přátel Hendlova dvora  (soubor PDF, 332 kB)
Věcně shodné připomínky - parčík Střešovice  (soubor PDF, 109 kB)
Námitky zástupce veřejnosti - parčík Střešovice  (soubor PDF, 47 kB)
Věcně shodné připomínky - umístění portálu u kláštěra a jiná trasa Břevnovské radiály  (soubor PDF, 2455 kB)
Námitky zástupce veřejnosti - umístění portálu Břevnovské radiály u kláštěra  (soubor PDF, 142 kB)
Námitky zástupce veřejnosti - územní rezerva pro jinou trasu Břevnovské radiály  (soubor PDF, 45 kB)
Věcně shodné připomínky - nová dráha letiště a Pražský okruh  (soubor PDF, 100 kB)
Námitky zástupce veřejnosti - nová dráha letiště a Pražský okruh  (soubor PDF, 145 kB)
Věcně shodné připomínky - zahrádková osada Ořechovka  (soubor PDF, 60 kB)
Věcně shodné připomínky - zahrádková osada Jenerálka  (soubor PDF, 92 kB)
Námitky zástupce veřejnosti - zahrádková osada Jenerálka  (soubor PDF, 99 kB)
Námětové stanovisko MČ Prahay 6 ke KÚP z února 2009  (soubor DOC, 103 kB)
Vyjádření Městské části Praha 6 ke konceptu ÚPn HMP  (soubor DOC, 11 kB)
Příloha A) k vyjádření - vlastní přípomínky  (soubor DOC, 208 kB)
Příloha B) k vyjádření - vyjádření k námětům občanů  (soubor DOC, 178 kB)