Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - strukturovaně

17. května 2011 16.48 přidat komentář Oblast Strnadova zahradnictví na ortofot... (obrázek)
Oblast Strnadova zahradnictví na ortofotomapě. Velké dosud zelené plochy se mají zastavět.
Související články:
Setkání radnice s občany Veleslavína a Vokovic
Některé změny v konceptu územního plánu HMP
Strnadovo zahradnictví Veleslavín
Strnadovy zahrady: Centrální park Veleslavín nebo zastavění posledních zelených ploch?
Zvednutá opona: Obytný soubor "U Strnadových zahrad"
Strnadovo zahradnictví znovu na scéně - zahušťuje. Výzva Komisi územního rozvoje a Radě MČ Praha 6!
17. května 2011 16.44 odpovědětRE: Oblast Strnadova zahradnictví na ortofot... (Hynek)
Čí zájmy pan Chalupa a ostatní zastupitelé vlastně hájí? Koho tedy zastupují? Jisté je, že současní obyvatelé Prahy 6 a zejména dotčené oblasti to nejsou.
Co jim přinese likvidace Strnadových zahrad?
Obytná zóna kolem páteřních ulic Kladenská a Na dlouhém lánu(částečně i Na Rozdílu)je už nyní velmi zatížena dopravou, neboť zmíněné ulice se již dávno staly pomocnými výpadovkami přetížené Evropské ulice. V současné době je zhoršováno životní prostředí kromě menších staveb hlavně výstavbou stanic metra, pak by měla být rekonstruována železniční trať. V případě zahuštění oblasti další bytovou a obchodní zástavbou, bude ekologická zátěž trvale zvýšena přinejmenším o exhalace dalších tisíců aut a topných zdrojů stovek nových bytů.
Za dobu vládnutí současné politické reprezentace na Praze 6 došlo k tak masivní likvidaci zeleně a zahušťování zástavby, která nemá v dlouhé historii obdoby. Kdyby takto postupovalo např. vedení New Yorku, jejich Central Park by byl již dávno minulostí.
17. května 2011 16.45 odpovědětRE: Oblast Strnadova zahradnictví na ortofot... (Hynek)
Kouzlo této části Vokovic a Veleslavína je právě v její jakési divokosti. Je to poslední místo v celé této oblasti, o kterém lze ještě hovořit jako o zbytku přírody, kde mohou volně hnízdit ptáci a drobná zvířena. Pokud zastupitelům současný stav vadí natolik, že nemají na řešení nic důležitějšího, pak jediným řešením s přínosem pro obyvatele Prahy by bylo vytvoření centrálního parku s lesoparkovou úpravou.

Nesmyslnost projektu podtrhují argumenty (spíše sny) o tom, jak se místo stane centrem obchodů, služeb a odpočinku. Malé obchody nemají šanci na přežití (viz řada stávajících obchodů v této oblasti), takže nejspíš investor(mimochodem kdo to je?) předpokládá nějaký supermarket.
Sterilní ostrůvky parkových ploch, s kterými je v projektech kalkulováno, jsou pouze formalismem a nemohou být srovnatelným zdrojem kyslíku se vzrostlou zelení, která roste ve Strnadových zahradách nyní.

Je-li takový tlak na výstavbu nových bytových komplexů (i když mne nenapadá, od koho jiného než od developerů by mohl tlak vznikat), proč pro případné rozšíření obytných ploch nevyužít část pozemku po bývalé veleslavínské teplárně, jejíž ruiny zde mohou vadit více než neopečovávaná zeleň.
18. května 2011 7.54 odpovědětRE: RE: Oblast Strnadova zahradnictví na ortofot... (Anna Matoušková)
Děkuji za váš náhled na věc, všechny argumenty, které uvádíte jsou zahrnuty v podaných připomínkách k celoměstsky významné změně územního plánu Z 2590 z r. 2008 a ve věcně shodných připomínkách ke konceptu územního plánu Prahy z r. 2009. Nejzávažnější je právě na závěr zmíněná skutečnost, že v těsném sousedství Strnadových zahrad se nachází zhruba 4ha brownfields. Proč se tedy mají zastavět i pozemky spadající do zemědělského půdního fondu s vodními zdroji a unikátním potokem v těsném sousedství školy? Během jednání s bývalým panem starostou(ODS)jsme se samozřejmě dozvěděli, že soukromý vlastník má právo naložit se svými pozemky jak uzná za vhodné, na zasedání zastupitelstva v r. 2007 byl pro změnu jediným argumentem neutěšený stav a bezdomovci. To je vše. Jelikož koncept územního plánu předpokládá přednostní zástavbu na brownfields jaksi automaticky a Strnadovy zahrady běží ve zrychleném řízení jako celoměstsky významná změna výsledkem má být zastavění veškerých volných ploch v oblasti.