Praha 6 ztrácí tvář

Praha 6 ztrácí tvář je desetiletázveřejněno: 10. října 2018
značky: radnice | tento web | výstava

V tichosti, bez velkých oslav a ohňostrojů jsme si v minulých dnech připomněli 10 let od vzniku naší iniciativy.

Zrod iniciativy se váže k okamžiku, kdy pan Jiří Krejčík ml. s paní Annou Matouškovou vlepili do návštěvní knihy 4. ročníku tehdy již tradiční radniční výstavy nazvané Praha 6 mění tvář  provolání Praha 6 ztrácí tvář. Dokument poukázal, že na výstavě předložené provedené či teprve chystané změny Prahy 6 nemusejí a často rozhodně nejsou změnami k lepšímu v životě pražskošestkových obyvatel.

Neskončilo u provolání, to se stalo základem vzniku naší občanské iniciativy, která bez politických ambicí mapovala a komentovala dění související s rozvojem a životem v Praze 6 a poukazovala na nejrůznější záměry i rozhodnutí na území městské části.

Ironizující název se "ztrácející se tváří" - mnohdy označovaný jako zbytečně negativní či pesimistický - jsme snad "zjemnili" provoláními "Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář", a to hned třikrát - v roce 2009, 2012 a 2015. Nemůžeme však říct, že by naše výzvy nějak výrazně dopadly na úrodnou půdu. 

V době vzniku iniciativy před 10 lety vládla na radnici pevnou rukou ODS, v posledním období jsme při "rozmělnění sil" jistý posun k lepšímu přeci jen mohli zaznamenat. Přesto zůstává z problémů, na které jsme dříve v prohlášeních upozorňovali, mnoho nevyřešeného. Stále je například nejasný osud bývalého Strnadova zahradnictví s jeho retenční funkcí, schyluje se k zahuštěné a převýšené zástavbě prostoru staré teplárny Veleslavín, kde dříve bývala už od středověku studna, která nikdy nevysychala. Doprava nám v Praze 6 zhoustla, a Blanka moc nepomohla. Vily na Miladě Horákové dál chátrají, mizí vily v památkových zónách a nahražují je moderny, mizí zeleň a nová se moc neujímá. Nelze tvrdit, že by radnice dále nepodléhala tlaku developerů využívajících chabé regulace území, jako v případě bořislavských Krystalů či Rezidence La Crone a sousedního zrušeného fotbalového hřiště Dragoun.

Nyní v těsně povolebních dnech už je jasné budoucí složení zastupitelstva a tušíme složení vedení radnice. Budou mít před sebou řadu úkolů k řešení: nejen úkoly velké, jako pozemky na Džbáně, dostavbu Kulaťáku, Metropolitní plán, získání Veleslavínského zámečku pro potřeby veřejnosti, zástavba okolí nádraží Dejvice, ale i řadu úkolů menších, až všednodenních.

Co je třeba vykonat ku prospěchu Prahy 6 a jejich občanů, jsme se mohli dočíst i v předvolebních letácích a jiných předvolebních tiskovinách kandidujících stran - od údržby zeleně s akcentem na řešení klimatických změn, přes ochranu památek, řešení dopravy až po již zmiňovaný ohrožený Veleslavínský zámeček.

Nejen do voleb kandidující strany, ale i další spolky a sdružení pochopitelně nastolují podobná občanská témata právě proto, že nejsou řešena. Je zajímavé a nepřehlédnutelné, že tato témata jsou většinou přesně ta, která byla vždy akcentována na našich stránkách a jsou často ve shodě s body našich dřívějších provolání. Máme tak jistou naději, že budou přeci jen naplněna. K přejmenování iniciativy však důvod zatím nenalézáme.

Vynasnažíme se dění v Praze 6 sledovat i nadále.
Komentářů ve fóru: 3, přidat nový