Praha 6 ztrácí tvář

Odvolání proti územnímu rozhodnutí na Medvěda



zveřejněno: 28. prosince 2013
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | výstavba | Line - Lední medvěd

Pro úplnost sledované kauzy "Lední medvěd" doplňujeme texty podaných odvolání proti rozhodnutí Odboru výstavby MČ Praha 6 na umístění polyfunkční budovy Line na Vítězním náměstí.

Podaná odvolání proti územnímu rozhodnutí jsou různě obsažná. Ty z dílen zkušených právníků se opírají o paragrafy souvisejících vyhlášek a zákonů. Ve všech odvoláních zaznívá několik společných témat. Předně je to nerespektování  pravidel památkové zóny "Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice", která jasně stanovují, co se v daném území smí. Už i při prvním pohledu na vizualizace Medvěda je zřejmé, že Medvěd není "v souladu s charakterem, architekturou a měřítkem" okolní Engelovy zástavby, a i svým rozsahem z okolí vybočuje. Bohužel tento rozpor s památkovou zónou neobhajitelnými rozhodnutími posvětil Odbor památkové péče MHMP, následně i NPÚ a oslovená Památková inspekce MK ČR se svého názoru de facto zřekla. Medvěda jsme již dřívě položili na pitevní stůl, kde si relevantní dokumenty můžete přečíst.

S výše uvedenou vyhláškou souvisejí další neakceptovatelné skutečnosti: náměstí není řešeno jako celek. V tom smyslu není ani posuzován celkový vliv i budoucích staveb na zatížení území hlukem, dopravou a emisemi. V územním rozhodnutí je stavebním úřadem přitakáno pojmům jako římsa a hřeben, které projekt Medvěda zohýbal proti přirozenému vnímání v lokalitě jasně za účelem zvětšení objemu a podlažnosti budovy. Nepřijatelně se projektant vypořádal se sklonem pozemku směrem do Podbaby - přízemní podlaží zapouští pod úroveň náměstí. Účelem je opět vytěžení maximálního počtu podlaží - osm.

Jsou známy i další skutečnosti, které přímo s územním řízením nesouvisejí a není je v územním řízení možno namítat. Je to způsob naložení s obecním pozemkem. Dříve byla radnice Prahy 6 účastna v a.s. Vítězné náměstí, ze té posléze radnice vystoupila, což bylo spojeno se podpisem smlouvy o věcném břemeni. Tam je zakotvena i "součinnost" radnice "ke splnění podmnínek pro výstavbu" a dokonce zakotveno předkupní právo k pozemku pro PPF. Konání MČ před územním řízením jako nesouvisející přesto úřad v rozhodnutí paradoxně uvádí v jiné souvislosti - při namítaném nedostatečném projednání s občany, kde alibi dostatečnosti projednání vytváří v (důkladně utajeném) vystavení projektu v PPF Gatě a v pouze hodinové debatě při výstavě Praha 6 mění tvář v prosinci 2012.

Jak radnice se zveřejněním záměru vůbec nepospíchala (připomeňme také  předvolební slogan - vlastně předvolební lež - exstarosty Chalupy z roku 2010 "Ne bezkoncepční zástavbě Vítězného náměstí. Ať rozhodnou experti s účastí veřejnosti"), tak si v prosincovém čísle časopise Šestka pospíšila s oznámením o udělení územního rozhodnutí pro Medvěda. Přitom uvedla chybné datum možnosti odvolání 4. 12. 2013 (namísto 11. 12. 2013) a uvedla tak v omyl možné další odvolatele - účastníky územního řízení. I tento údajný "omyl" dokresluje vyřčenou a namítanou podjatost radnice (svérázně zamítnutou) v tomto územním řízení. Pokud má radnice na stavbě majetkový zájem (jako že má), potom by neměla o stavbě rozhodovat.

O vypořádání odvolání budeme informovat.

 


Komentářů ve fóru: 3, přidat nový

Připojené dokumenty:

[5. 11. 2013] Územní rozhodnutí - Lední medvěd  (soubor PDF, 567 kB)
Zdroj: Praha 6
[20. 12. 2013] Výzva - vyjádření k podanému odvolání, obsahuje naskenovaná všechna podaná odvolání  (soubor PDF, 1900 kB)
Zdroj: Praha 6
[11. 12. 2013] Odvolání os. Bubeneč sobě, o.s. Ateliér pro ŽP a 2 sousedů v zastoupení JUDr. Kužvarta  (soubor PDF, 464 kB)
[11. 12. 2013] Odvolání o.s. Bubeneč  (soubor PDF, 991 kB)