Praha 6 ztrácí tvář

Lední medvěd na pitevním stole

zveřejněno: 14. května 2013
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | výstavba | Line - Lední medvěd

Na Ledního medvěda právě probíhá územní řízení. Trošku jsme si v medvědovi a událostech kolem něj zapitvali - přinášíme chronologický přehled hlavních informací, které jsou nám ke kauze známy. Nepopíráme medvědí architektonickou výjimečnost, ale na Engelův Kulaťák jednoduše nepatří.

Komentářů ve fóru: 1, přidat nový
Připojené dokumenty:

[28. 9. 1993] Vyhláška HMP o památkové zóně "Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice" s přísnými pokyny pro stavební činnost v oblasti (28.9.1993)  (soubor PDF, 92 kB)
Zdroj: web HMP
[16. 2. 2007] Usnesení zastupitelstva MČ P6 - konec plánů radnice na Kulaťáku. Pozemky = budoucí výnosy.  (soubor DOC, 636 kB)
Zdroj: Praha 6
[25. 4. 2008] Usnesení zastupitelsvta MČ P6 o založení akciové společnosti Vítězné náměstí s účastí MČ P6  (soubor DOC, 18 kB)
Zdroj: Praha 6
[25. 4. 2008] Usnesení zastupitelsvta MČ P6 o založení akciové společnosti Vítězné náměstí s účastí MČ P6 - příloha 1  (soubor DOC, 237 kB)
Zdroj: Praha 6
[25. 4. 2008] Usnesení zastupitelsvta MČ P6 o založení akciové společnosti Vítězné náměstí s účastí MČ P6 - příloha 2  (soubor DOC, 621 kB)
Zdroj: Praha 6
[26.11.2009] Stanovisko ČKA k původní soutěži na polyfunkční budovu - byla označena za neregulérní. Druhý pokus již vyšel.  (soubor PDF, 161 kB)
Zdroj: Stanovisko ČKA
[3. 2. 2010] Protokol z jednání poroty architektonické souteže o návrh objektu na Vítezném námestí. Přečtěte si také argumenty jednoho z 5 porotců - jistého Tomáše Chalupy.  (soubor PDF, 87 kB)
Zdroj: ČKA
[duben 2011] Expertní komise k dostavbě Kulaťáku - přehled projektů  (soubor PDF, 8650 kB)
[duben 2011] Expertní komise k dostavbě Kulaťáku - závěrečná zpráva a celkové hodnocení  (soubor PDF, 2404 kB)
[duben 2011] Expertní komise k dostavbě Kulaťáku - kompletní dokument (posudky, obrazové přílohy, porota soutěže) duben 2011  (soubor PDF, 30437 kB)
[24. 6. 2011] Zápis ze zasedání ZMČ 11. června 2011. Projekt p. arch. Hubičky vůbec nesplňuje regulace.  (soubor DOC, 765 kB)
Zdroj: Praha 6
[13. 7. 2011] Smlouva o převodu akcií MČ P6 na PPF reality.  (soubor PDF, 87 kB)
Zdroj: Bez korupce
[13. 7. 2011] Smlouva o zřízení věcného břemene a o zřízení předkupního práva mezi MČ Praha 6 a Vítězné náměstí, a.s. (PPF)  (soubor PDF, 129 kB)
[16. 1. 2012] Projednání záměru v Komisi územního rozvoje. 80% podíl administrativy neprošel.  (soubor DOC, 135 kB)
Zdroj: Praha 6
[31. 1. 2012] Projednání záměru v Komisi územního rozvoje. 75% podíl administrativy prošel.  (soubor DOC, 166 kB)
Zdroj: Praha 6
[9. 3. 2012] Závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP k Medvědovi - Jan Kněžínek  (soubor PDF, 2085 kB)
[18. 6. 2012] Úprava míry využití území U1073/2012  (soubor PDF, 804 kB)
Zdroj: web HMP
[18. 6. 2012] Úprava míry využití území U1073/2012 - přílohy  (soubor PDF, 2792 kB)
Zdroj: web HMP
[30. 10. 2012] EIA: Vyjádření vedoucího odboru územního rozvoje Ing. arch. Bohumila Beránka ke způsobu zastavění pozemku  (soubor PDF, 96 kB)
Zdroj: Informační systém EIA
[30. 10. 2012] EIA: Vyjádření veoucího odboru výstavby Ing. Malotina k posouzení souladu záměru s platným ÚP  (soubor PDF, 160 kB)
Zdroj: Informační systém EIA
[říjen 2012] Autosalon jako plocha občanské či veřejné vybavenosti. Dokumentace EIA.  (soubor PDF, 69 kB)
Zdroj: Informační systém EIA
[19. 11. 2012] Část prezentace PPF na výstavě P6 mění tvář - názor architektů na budovu Line  (soubor PDF, 1068 kB)
Zdroj: Vítězné náměstí - Polyfunkční budova „LINE“
[15. 2. 2013] Důvodová zpráva ke svolání mimořádného zastupitelstva k zástavbě Kulaťáku a reko radnice  (soubor PDF, 669 kB)
[15. 2. 2013] Zápis z mimořádného zastupitelstva na téma problematika zástavby Kulaťáku a reko radnice  (soubor DOC, 460 kB)
Zdroj: Praha 6
[15. 2. 2013] Návrh usnesení mimořádného zastupitelstva  (soubor PDF, 134 kB)
[15. 2. 2013] Brožura, kterou rozdávali agenti PPF přestrojení za lední medvědy ráno před jednáním  (soubor PDF, 2116 kB)
[21. 2. 2013] Vyjádření Památkové inspekce Ministerstva kultury ČR k podání Klubu za starou Prahu ve věci ledního medvěda  (soubor PDF, 273 kB)
[11. 4. 2013] Zahájeno územní řízení. Ústní projednání ve středu 15. 5. v 9 ráno na radnici.  (soubor PDF, 81 kB)
Zdroj: Praha 6

Související odkazy:

Výsledky soutěže na dostavbu Kulaťáku na ČKA
ČKA je samosprávným profesním sdružením, které bylo jako subjekt veřejného práva zřízeno zákonem č 360/1992 Sb. o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Stránka projektu LINE
Oficiální web společnosti Vítězné náměstí, a.s., která se snaží prosadit výstavbu Ledního medvěda
Oživení - Bez korupce
Občanské sdužení Oživení se v rámci svého projektu věnuje finančně majetkovým souvislostem radnice, pozemků na Kulaťáku a společnosti Vítězné náměstí a.s.
Stránky Zelených k výstavbě kolem Kulaťáku
Přehled připravovaných projektů přímo na Vítězném náměstí či v jeho blízkosti. Každý z investorů myslí především na svůj projekt, celkový urbanistický plán chybí.
Potřebují Dejvice ledního medvěda?
Článek v literárních novinách shrnuje fakta v kauze zástavby severovýchodní části Kulaťáku
Klub Za starou Prahu
Klub Za starou Prahu podal počátkem roku 2013 podnět na Památkovou inspekci MK ČR. Odkaz na text podání.
O medvědí službě
Nad stavbou Ledního medvěda se v článku Literárních novin zamýšlí architekt Jiří Gebert
Novinky.cz
V článku Znetvořování měst na Novinky.cz se k medvědovi vyjádřil historik umění a architektury, Prof. PhDr. Rostislav Švácha: Za vším se skrývá síla peněz


Komentářů ve fóru: 1, přidat nový