Praha 6 ztrácí tvář

Stát chce prodat zámek Veleslavínzveřejněno: 20. srpna 2018
značky: Veleslavín | památky | veřejný prostor | životní prostředí | Veleslavínský zámeček

Žhavým tématem v Praze 6 je končící nájem místního zámečku společností Canadian Medical a možný prodej celého areálu dosud ve vlastnictví státu. Přetiskujeme článek z deníku Právo a přidáváme další informace.

Před nedávnem jsme z útrob internetu vylovili reportáž stanice Praha TV o možném stěhování LDN z Bubenče, přičemž jako cíl stěhování zazněla zmínka o zámečku ve Veleslavíně. Reportáž z internetu po pár dnech zmizela. Navíc se na několik dnů v katastru nemovitostí objevil záznam s vyznačením plomby v rámci řízení o vlastnictví. Obojí signalizuje, že kolem zámečku se něco děje. Obavy z možného prodeje zajímavého (a z hlediska života obce i prespektivního) státního majetku do rukou nějakého developera jsou namístě. K danému tématu přinášíme článek, který vyšel v deníku Právo a níže připojujeme informaci o petici (resp. o žádosti) občanů městu Praze a další se zámečkem související dokumenty.

Stát chce prodat zámek Veleslavín

Petr Janiš, Právo 18. 8. 2018
 
Před barokním zámkem ve Veleslavíně nyní ještě parkují drahá auta klientů společnosti Canadian Medical. Na podzim to bude jinak. Lékaři se odstěhují a stát, konkrétně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), hodlá vyhlásit dražbu. Místní podepisuji petici, aby o areál usilovalo hlavní město.
 
Hodlají ji adresovat městské radě. "Jsme přesvědčeni, že by areál zámku měl opět sloužit občanům a všechny objekty by měly být pro potřeby veřejnosti a památkové ochrany ochráněny před devastací ze strany investorů, kteří již několik let projevují o tuto kulturní památku zájem čistě komerční," stojí v petici, kterou Právu poskytla Veronika Zapletalová.
 
Veleslavínský zámek je od roku 1958, tedy 60 let, nemovitou kulturní památkou. Před několika lety se poblíž otevřela stejnojmenná stanice metra, což do původně vesnické čtvrti přineslo masivní zástavbu. Zapletalová upozornila, že městští plánovači hodlají prostor nechat ještě více zahustit zástavbou. "Přibyde tak obrovské množství lidí a vznikne ještě větší tlak na nutnou sít obchodů, školy a školky, zdravotnická zařízení i na společenský život," uvedla. Zapletalová považuje za nutné zachovat také nezastavěný prostor a vytvořit klidovou zónu. Nabízí se k tomu právě zámek.
 
Ten osiří patrně už v září. "Naše společnost se bude po dvaceti letech stěhovat ze zámku Veleslavín do moderního kancelářského komplexu v blízkosti." oznámila jednatelka dosavadního nájemce, společnosti Canadian Medical, Barbara Taušová.
 
ÚZSVM zámek nabídl státním institucím, podle mluvčího úřadu Radka Ležatky ale žádná zájem neprojevila. "Připravujeme veřejnou dražbu. Pokud bude schválena ministerstvem financí, uskuteční se ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku," sdělil Právu Ležatka. Canadian Medical za zámek Veleslavín státu platil nájem přibližně 200 tisíc korun měsíčně plus inflaci.
 
Jak Právo upozornili opoziční zastupitelé Prahy 6, veleslavínský zámek sloužil zdravotnictví od roku 1910. "Zelení v Praze 6 navrhli a usilují o získání areálu městem Prahou. Sídlilo zde přeci sanatorium, lékařské centrum a pak plicní klinika I. lékařské fakulty UK. Vyzvali jsme vedení Prahy 6, aby se snažilo o převedení areálu na Prahu a o jeho svěření Praze 6. Mohla by zde být umístěna LDN a mix zdravotních a sociálních služeb," uvedl Antonín Nechvátal (SZ).

Starosta se sejde s ministryní

Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) se podle mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka k věci ve středu sejde s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).
 
"ÚZSVM zatím stále upřednostňuje dražbu před bezúplatným převodem, Praze 6 by se přitom zámek pro sociálně-zdravotnické účely velmi hodil," uvedl Šrámek.
 
S ÚZSVM o bezplatném převodu zámku na jaře si Praha 6 dopisovala… "Tolik peněz, abychom areál veleslavínského zámečku koupili, opravdu nemáme," upozornil již dříve starosta Kolář.
 
Nechvátalův kolega Petr Píša si myslí, že by město mělo stále usilovat o bezplatný převod nemovitostí. "Jednou z možností, jak je veřejný zájem definován. je stavba k ochraně veřejného zdraví. Celý areál slouží více než sto let jako zdravotnické zařízení a podle nás by byl k tomuto účelu i nadále vhodný," doplnil Píša.

Žádost občanů k převodu či odkoupení areálu z majetku státu do majetku obce

Veleslavínští v posledních dnech sepsali žádost adresovanou primátorce a Radě hlavního města Prahy, aby přijali usnesení směřující k získání celého areálu zámečku do vlastnictví obce a následně předložili Zastupitelstvu HMP. V textu vysvětlují - vzhledem k bujně se rozšiřující zástavbě v okolí - důležitost zachování veřejné přístupnosti zámeckého parku. Popisují kulturní, sociální i vzdělávací možnosti, které by využití areálu občanům mohlo přinést. Výzvu i podpisové archy přikládáme pod článkem - můžete vyplnit a odeslat na uvedenou adresu. Vyjádřit podporu podpisem můžete na těchto místech: Kavárna jen tak, Klubovna, Vítkova cukrárna, samoobsluze ve Vokovické 15, Hospoda Na Závisti, Restaurace Kaštan Vokovice, Restaurace Šárka, Kavárna Mlýnská (Kampa), knihovna v Roztokách, Galerie Jaroslava Fragnera.

Památková ochrana

Celý areál zámečku včetně většiny budov podléhá památkové ochraně - je již od roku 1958 zapsán v památkovém katalogu Národního památkového ústavu. To se sice může zdát jako dostatečná záruka k tomu, aby se z nemovitosti nestal zlatý důl pro developery. Známe však případy, kdy nejen že nestačí ochrana v rámci památkové zóny, ale kdy nestačí ani památková ochrana objektu (případ usedlosti Pernikářka). Že to asi stát, jenž má areál dosud ve vlastnictví, nemyslí s památkovou ochranou vážně, je absurdní. Bohužel. Dokládá to stav dalších budov v zámeckém parku, jak můžete vidět na přiložených fotografiích. Proč se stát o zámek posledních inimálně deset let nestaral a nechával budovy chátrat?

Územní a metropolitní plán

Podívejme se, jaké možnosti nabízí budoucímu vlastníku či uživateli stávající územní plán. Celá plocha je moré VV, tedy "veřejné vybavení", to jsou plochy zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči nebo veřejnou správu mìsta. To však nemusí mnoho znamenat, stejně modrá je i plocha v ulici Ch. de Gaulla, kde pod rouškou "bydlení pro seniory" vystavěli luxusní bytový dům. Podobně i areál LDN v Chittussiho ulici se "veřejně vybaveně" modrá, přičemž je všeobecně známo, že Penta už má na pozemek políčeno se záměrem výstavby luxusu pro majetnou klientelu. V chystaném Metropolitním plánu potom není v areálu zámečku budoucí podobná funkce vůbec zanesena (Veřejná vybavenost - individuální regulativy nejsou stanoveny). Park je označen jako "místní" a přes něj zlověstně visí síť dvou až třípodlažní zástavby.

Zámeček a volby, a co bude dál?

Končící nájemní smlouva (CMC se stěhuje do nového AFI) a možný prodej (resp. dražba) areálu Veleslavínského zámečku je horkým tématem i vzhledem k rozbíhajícímu se předvolebnímu období. Řada kandidátů i stran jistě o snaze získat zámeček do majetku Prahy 6 či města bude psát i hovořit. Získání zámečku do vlastnictví obce to ale nezaručí. Je totiž pravdou, že stát se (resp. Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových) řídí zákonem a před prodejem musí nabídnout nemovitost státním institucím (v nabídce ÚZSVM však areál aktuálně není). Obce - samosprávné celky - však mezi státní instituce nepatří. Podle zákona teprve po této nabídce může (avšak nemusí) převést majetek i bezúplatně do obecního vlastnictví, pokud je prokázán "veřejný zájem".

Nutno poznamenat, že o převod se snažil již před 11 lety i exstarosta Chalupa (dokonce byla zpracována studie na zjištění možností využití lokality). S ÚZSVM komunikoval i současný starosta Kolář, jak se můžete přesvědčit z přiložených dokumentů. Snaha zastupitelů i politiků o ziskání zámečku do majetku obce je určitě důležitá, stejně jako podpora a zájem široké veřejnosti. Zámeček "nám" do klína sám nespadne. Nicméně, osud zámečku zůstáva (bohužel) nejistý; v poslední době jsme mj. smutnými svědky, že tu a tam nějaká památka "náhodou" i shoří. Věřme, že Veleslavínský zámeček má před sebou světlou budoucnost - a ku prospěchu obyvatel.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Žádost občanů k převodu či odkoupení areálu z majetku státu, s podpisovými archy  (soubor PDF, 248 kB)
Usnesení Rady MČ Praha 6 - svěření pozemků zámečku [22. 6. 2007]  (soubor PDF, 228 kB)
Zdroj: Praha 6
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 - svěření pozemků zámečku [22. 6. 2007]  (soubor PDF, 230 kB)
Zdroj: Praha 6
Koncem roku 2017 na žádost magiostrátu ÚZSVM odpovídá, že o areál má zájem Národní památkový ústav.   (soubor PDF, 895 kB)
Zdroj: Praha.eu
Výňatek ze zápisu jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 - interpelace Veleslavínský zámeček [19. 4. 2018]  (soubor PDF, 184 kB)
Zdroj: Praha 6
Odpověď radního Vaculíka na interpelaci ve věci Veleslavínského zámečku [19. 4. 2018]  (soubor PDF, 96 kB)
Zdroj: Praha 6
ÚZSVM - vyřízení žádosti starosty Koláře adresované primátorce HMP [12. 4. 2018]  (soubor PDF, 1550 kB)
Krycí list lokality "Starý Veleslavín" v novém Metropolitním plánu.  (soubor PDF, 1824 kB)
Zdroj: Metropolitní plán
Průvodka - leták  (soubor PDF, 439 kB)

Související odkazy:

Národní památkový ústav
Veleslavínský zámek v památkovém katalogu Národního památkového ústavu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Aplikace ÚZSVM Nabídka majetku státu