Praha 6 ztrácí tvář

Územní rozhodnutí na Ledního medvěda (konečně) magistrátem zrušeno. V územním plánu ale mizí veřejné vybavení.zveřejněno: 2. června 2015
značky: Bubeneč | Dejvice | Kulaťák | úřad MČ | územní plán | výstavba | Line - Lední medvěd

Soudním rozhodnutím zrušená úprava směrné části územního plánu konečně probublala i do probíhajícího územního řízení - nelegálně ustavené podmínky ospravedlňující velikost medvědího brlohu pominuly a magistrátu nezbylo nic jiného, než umístění medvěda na Kulaťák zrušit. Nadále běží změna územního plánu Z-2777.

Hlavní milníky kauzy

Ledního medvěda jsme objevili na jaře 2011, vývoj kauzy jsme průběžně sledovali a i jsme medvědí historii celkem podrobně rozpitvali. Uveďme alespoň hlavní milníky: Cestu ke zrození medvěda otevřel zkraje roku 2007 exstarosta Chalupa. Tehdy přesvědčil zastupitele, že namísto nové radnice na Kulaťáku se za 250 mil. Kč (výsledný účet byl dvojnásobný) vyplatí rekonstruovat stávající budovu na Čsl. armády. A s obecními pozemky na Kulaťáku? "S jejich realizací by se rovnou vstoupilo na trh." V roce 2008 vzniká se 45% podílem MČ společně s finanční skupinou PPF akciovka "Vítězné náměstí". PPF zkrátka tak nějak vybrali. Hned v roce 2009 MČ Vítěznému náměstí (a tedy částečně i sama sobě) pozemky pronajímá. Chalupa působí v roce 2010 úspěšně i jako porotce architektonické soutěže a tlačí k vítězství právě Ledního medvěda. Rok nato (2011) účast P6 v PPF končí, a navíc je smluvně zřízeno věcné břemeno a předkupní právo pro PPF... Zvláště po radniční výstavě v roce 2012 zesilují proti medvědovi protesty, nicméně prapodivná stanoviska památkářů i vyjádření MČ P6 dotlačila Ledního medvěda koncem roku 2013 k územnímu rozhodnutí. Nastupuje soudní žaloba, v půli 2014 je po medvědovi, a nezachraňuje ho ani kasační stížnost PPF a magistrátu, ani nejrůznější propagační medvědí akce.

Zajímavé skutečnosti z rozhodnutí

V rozhodnutí Odboru stavebního řádu MHMP se můžeme dočíst zajímavé skutečnosti. Popisuje sled událostí po vydání územního rozhodnutí a pojmenovává pochybení jak stavebního úřadu MČ P6, tak památkářů. Pro podaná odvolání nachází společného jmenovatele - Lední medvěd vykazuje "nesoulad s urbanisticko-architektonickými hodnotami prostředí z důvodu nepřiměřené hmoty", Hubičkovo architektonické pojetí "narušuje charakter stávající zástavby Vítězného náměstí i blízkého okolí jako celku". Při ověření oprávněnosti podaných odvolání zjistil odvolací správní orgán, že jedno odvolání bylo stavebním úřadem P6 chybně označeno jako opožděně podané, další dvě byla chybně označena jako neoprávněná.

Odbor stavebního řádu MHMP dále připomíná úpravu směrné části ÚP U1073/2012, kdy úředníci bez požehnání zastupitelstva vymysleli pro medvěda nový kód míry využití za dosavadními možnými mantinely označený jako "S". Byla podána žaloba ke správnímu soudu a zažádáno o přerušení odvolacího řízení. Proti přerušení se medvěďáři odvolali k ministerstvu pro místní rozvoj, bylo jim vyhověno, ale absurdně až po vynesení rozsudku, který U1073 smetl jako neoprávněnou. A protože ani s kasační stížností Vítězné náměstí a.s. nepochodilo, "záměr pozbyl jeden ze základních podkladů pro jeho umístění". Pro další běh věcí vůbec není nepodstatný přezkum Ministerstva kultury ČR ze dne 10. 10. 2014 - dřívější Kněžínkovo dobrozdání za Odbor památkové péče (kterému na P6 přitakali) odmítli a posoudili, že Lední medvěd je "z hlediska zájmů státní památkové péče nepřípustný". Summa summarum: územní rozhodnutí je nezákonné, ruší se a vrací se k novému projednání.

Změna Z-2777

Je zajímavé, že současně s projednáváním Ledního medvěda běžela už od června 2012 další změna územního plánu Z-2777. A ještě běží. A právě nyní se bude projednávat. Ode dneška (2.6.2015) by měl být balík 21 (!) tzv. "celoměstsky významných" změn vlny IV. vystaven "k nahlédnutí" na Odboru územního rozvoje MHMP - a samozřejmě je k dispozici také na webu magistrátu. Do 17. července 2015 může podle stavebního zákona každý písemně uplatnit připomínky. A v čem změna spočívá? Vypadá chvályhodně - totiž ze stávající plochy SMJ (smíšení městské jádro) vyčleňuje 672 m2 na ZMK (zeleň městskou a krajinou). Tím vznikne zelený měsíc symetricky odpovídající protějšku náměstí před genštábem.

Jen tak čirou náhodou - podívejme se na výpočet ploch použitý při umístění Ledního medvěda: Pro podvodný kód míry využití "S" je (tedy byl) stanoven koeficient podlažních ploch KPP = 4,07. Do něj se musí vejít poměr hrubé podlažní plochy objektů (HPP) a výměra plochy SMJ (5.148 m2). HPP objektů je 19.489 m2 (17779 m2 medvěd + 1710 m2 činžák na JP, ten také spadá do plochy SMJ). Podělme 19.489 : 5.148 = 3,79. Vyhovuje. Pokud však spočteme plochu SMJ při provedení změny Z-2777, musíme počítat podíl 19.489 : (5.148 - 672) dostaneme 4,35, což je ještě více, než bylo v míře "S" stanoveno. Tedy Lední medvěd by po započtení úbytku plochy změnou Z-2777 ani s podvodnou mírou využití "S" nevyhověl požadovanému KPP. Moc pěkné, že.

Všimněme si ještě jedné věci: současně však se změnou Z-2777 mizí i čtvereček VV, což značí tzv. "pevnou značku" pro veřejné vybavení, kterému měla být část budoucí budovy věnována. V budoucí budově tedy nebude muset být ani v medvědu slibovaný a docela neurčitý "informační blok radnice s veřejně přístupnou mediatékou". Tato značka VV je dosud vedena jako "veřejně prospěšná stavba č. 3/VM/6 s názvem "Praha 6 - polyfunkční objekt pro státní správu a samosprávu - Vítězné náměstí". Sice už radnice těžko v místě bude, ale pod "VV" se vejdou např. školy, zdravotnictví, městská správa a jiné. Jistě by se na Kulaťáku místo pro nějakou službu veřejnosti šiklo.

Jak dál s dostavbou Kulaťáku?

Těžko učekávat, že se PPF pozemku šikulentně nachystaného předchozím vedením radnice jen tak vzdá. Smlouva o věcném břemeni a předkupním právu na pozemek je nadále platná. Nová rada sice ve svém programovém prohlášení slibuje revizi všech smluv, ale zda lze něco se smlouvou s PPF provést, nedokážeme vůbec odhadnout. Jinou věcí je, jak by měla dostavba Kulaťáku vypadat. Dostavět se musí, to je jisté. Změny po volbách nastaly na magistrátu, i na úřadu MČ Praha 6 vystřídala někdejší Odbor územního rozvoje nová Kancelář architekta se šéfem Ing. arch. Radimem Gaborem. Věříme, že se vyhne nejrůznějším tlakům a ke stávající památkové zóně bude mít příznivější a vnímavější vztah. Pokud bude chtít PPF na Kulaťáku stavět, potom se bude zcela jistě muset držet více při zemi a nebude stačit prohnat stávajícího Ledního medvěda nějakou "odtučňovací kúrou".

Domníváme se, že severovýchodní "medvědí" osmina by měla být výrazem blízká stávající Engelově zástavbě, oblouk k vysokým školám by zřejmě snesl jiný, ale stále přiměřený výraz a také přiměřený objem. Ovšem drápky má na pozemcích zaťaty Sekyra Group, v rámci dřívějších smluv s dosavadním majitelem většiny pozemků VŠCHT (v nedalekém budoucnu bude majitelem ČVUT) mají vyrůst v zamýšleném Dejvice Center i vysokoškolské budovy. Dosud je uváděno něco přes 100.000 m2 ploch a 1.700 parkovacích míst v podzemí. Jistě by bylo stálo za úvahu celkové pomenšení objemu budov vzhledem k velmi zvýšené všeobecné zátěži území.

Kauza s nabubřelým Ledním medvědem tedy skončila dobře. Dalo by se říci, že zdravý rozum zvítězil. Avšak za vším je spousta vynaloženého úsilí a času všech Lednímu medvědu vzdorujících. Děkujeme! Samozřejmě budeme sledovat, co čas příští na Kulaťáku přinese. Věříme, že budoucí tvář Kulaťáku bude přívětivá :-)
Komentářů ve fóru: 4, přidat nový

Připojené dokumenty:

[20. 5. 2015] Rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí pro ledního medvěda  (soubor PDF, 962 kB)
Zdroj: MHMP
[5. 11. 2013] Územní rozhodnutí - Lední medvěd  (soubor PDF, 567 kB)
Zdroj: Praha 6