Praha 6 ztrácí tvář

Soud: brloh pro Ledního medvěda je neoprávněně velkýzveřejněno: 25. června 2014
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | územní plán | CTR Evropská | Line - Lední medvěd

Průběžně se snažíme informovat o veškerém medvědím dění. Rozhodnutí městského soudu zrušujícího změnu směrné části územního plánu znamená podstatný zvrat v dosavadním vývoji.

Stručně shrňme situaci: MČ propásla v době chalupování šanci postavit na pozemku na Kulaťáku novou radnici. Hrátky s PPF skončily hanebnou smlouvou o pronájmu pozemku, o věcném břemeni, o předkupním právu PPF na pozemek a se závazkem MČ nebránit stavbě Ledního medvěda. Ke stavbě měla mimo jiné pomoci změna míry využití pozemku U1073/2012 (tzv. směrná část územního plánu), kterou schválili magistrátní úředníci v řízení, ke kterému neměla přístup dotčená veřejnost. A právě tento postup - obejití veřejnosti - prohlásil nejvyšší správní soud koncem roku v jedné brněnské kauze za protiprávní. Na tomto principu byla postavena také žaloba dvou bezprostředních účastníků územního řízení.

Aspektů kauzy "Lední medvěd" je hned povícero: předně je to magistrátní vyhláškou ustanovená památková zóna Dejvice, Bubeneč a horní Holešovice, jejíž existenci Lední mědvěd, resp. její autor Ing. arch. Hubička, znevažuje. O faktické ztrátě snad nejlukrativnějšího obecního pozemku jsme se již zmínili. EIA nezohledňuje souvislosti v celé lokalitě. Od okamžiku architektonické soutěže jsme zaznamenali i nápadné obraty radničních činovníků (např. Ing,. arch. Beránek, MUDr. Gebouský), kteří po prvotním odmítání nakonec medvědovi kývají. Předvolební lež exstarosty Chalupy (ODS) hlásanou po již proběhlé soutěži ("Ne nekoncepční zástavbě Vítězného náměstí. Ať rozhodnou experti s účastí veřejnosti") prokoukl snad už každý. Vznesené námitky podjatosti na radnici v územním řízení v územním řízení na medvěda byly za prapodivné argumentace smeteny. Zprávy v mnohých periodicích jsou spíše dobře cílené medvědí ataky na obecné povědomí o blahodárnosti toho počinu.  A tak dále... Je potěšitelné, že empirium PPF do rozhodnutí soudu zjevně nezasáhlo.

Rozhodnutí městského soudu zrušilo platnost jednoho z předpokladů umožňujících výstavbu předimenzovaného Ledního medvěda na Kulaťáku. Jak posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), tak následně vydané územní rozhodnutí bralo změnu koeficientu míry využití pozemku na míru mimo obvyklou stupnici na míru tzv. specifickou, účelově smyšlenou a označenou písmenem "S", jako právoplatný předpoklad výstavby. To nyní přestalo platit - brloh, se kterým PPF a Ing. arch. Hubička pro svého Ledního medvěda počítali, je nelegální. Ve svém důsledku to znamená, že se změnily předpoklady probíhajícího územního řízení, stavební úřad nemůže v územním řízení nadále pokračovat a územní řízení musí zrušit jako celek.

Smutné snahy primátora Hudečka

Od závěru roku 2013 bylo známo rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který jednoznačně odmítl úpravy směrných částí územního plánu bez účasti veřejnosti. To však nezabránilo snaze primátora Hudečka již proběhlé úpravy z let 2011-2013 zlegalizovat, a to včetně změny umožňující stavbu Ledního medvěda. Nakonec se tento bod na jednání zastupitelstva HMP nedostal, tedy - pokud jsme něco v dokumentech na magistrátním webu nepřehlédli. Nicméně - i nadále pokračuje od dob Bémových snad nikdy nekončící proud změn územního plánu; některým má pomoci i rouška změn "celoměstsky významných". Jen na programu velkého zastupitelstva 29. května bylo na programu těchto změn 11, za účelem budování bytových domů i administrativních a polyfunkčních objektů. Přitom třeba v jednom z bodů - materiálu Z-2478 se skrývá několik desitek změn územního plánu. Některá se dotýkají samozřejmě i Prahy 6. Je jasné, že není v silách snad žádného obyčejného smrtelníka-Pražáka vše, co se děje kolem územního plánu a třeba i kolem prodeje pozemků, sledovat. Bohužel ti, kteří by měli nad vším bdít, na zájem veřejnosti příliš nehledí.

Smutně připomeňme, že primátor Hudeček má u nás na šestce jeden podobný velký vroubek, spíše tedy pořádný vrub. Jako by se zhlédl v dovedné rétorice našeho exstarosty Chalupy, protlačil v dubnu 2012 zcela mimo schválený program do zastupitelstva magistrátu bod, kterým umožnil změnu územního plánu v území někdejšího Strnadova zahradnictví na území zastavitelné. Kromě úbytku a ztráty zelených ploch změna může způsobit přírůstek tisíců nových obyvatel, a zatíží i okolní oblasti dopravou.

Úspěchy i jinde!

Precedentní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR se již projevilo i jinde v Praze. Proti předimenzované výstavbě se ubránili třeba v Braníku (projekt Branické náměstí). Stopku od soudu dostal i mrakodrap na Litochlebském náměstí. Z našich (šestkových) luhů a hájů byl ve hře z podobných důvodů například administrativně-obytný komplex CTR Evropská, kde do využití území a možnosti výstavby neadekvátních budov zasáhla procesně stejně pochybná úprava směrné části územního plánu U0933/2011. I zde byla podána žaloba, a soud opět rozhodl proti změně míry využití území. Všechny žaloby na tyto změny územního plánu jsou uznány jako oprávněné a chystané stavby necitlivých rozměrů dostávají soudní STOP :-)

Situace je dnes taková, že o osud a budoucnost okolí svých domovů se musí starat sami obyvatelé. Stojí je to velké úsilí, čas i peníze. Nelze porozumět postoji ať už magistrátních či šestkových úředníků, ale i politiků, kteří bez nejmenších výčitek umetají koberečky developerům. Jako by byli slepí, či možná snad "jenom" osleplí odlesky jejich zlaťáků? V říjnu nás čekají komunální volby. Udělejme vše pro to, aby rozjetý prodeveloperský vlak zastavil, či přibrzdil na rozumnou rychlost.
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

[11. 6. 2014] Rozsudek Městského soudu v Praze - zrušení změny územního plánu U1073/2012 (Lední medvěd)  (soubor PDF, 140 kB)
Zdroj: Úřední deska justice
[29. 5. 2014] Rozsudek Mětského soudu v Praze - zrušení změny územního plánu U0933/2011 (CTR Evropská)  (soubor PDF, 578 kB)
Zdroj: Úřední deska soudu